Ur SLU:s kunskapsbank

Transport och diet påverkar hästens travlopp

Senast ändrad: 27 december 2021

Sporthästar transporteras ofta långa sträckor före tävlingar. Lite är känt om vilken effekt detta har på hästarnas ämnesomsättning och prestationsförmåga. En tidigare studie har dock visat att utfodring med vallfoder kan underlätta för hästar att bibehålla sin vätskebalans vid längre ätuppehåll, som till exempel vid transport och tävling.

I den aktuella studien undersöktes hur transport och utfodring påverkar travhästar. Hästarna i studien transporterades 10 mil före ett simulerat lopp och fodrades med två olika dieter, en med hösilage och mineralfoder (vallfoderdiet), och en med hösilage, havre och mineralfoder (kraftfoderdiet).

Resultaten visade att energiomsättningen hos hästar som transporterats styrdes mot ökad fettförbränning. Hästar som transporterats hade dessutom högre glukosnivå i blodet vid loppets målgång, samt efter 10 minuters återhämtning. Hög blodglukosnivå under arbete är positivt för prestation. Hästarna bibehöll bättre vätskebalans med vallfoderdieten än med kraftfoderdieten. Dock gav kraftfoderdieten högre kortisolnivåer vid transport efter loppet än vallfoderdieten. Sammantaget påverkade transporten fler ämnesomsättningsparametrar än dieterna.

Studien visar att transport och diet påverkar ämnesomsättningen hos tävlande hästar. Resultaten är viktiga, inte minst för framtida forskning om utfodring till tävlande hästar. Om målet med en studie är att öka kunskapen om hur diet påverkar prestationsförmåga hos tävlande hästar bör transport bör ingå.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.2527/jas2017.1670

Referens

M. Connysson, S. Muhonen, and A. Jansson. Road transport and diet affect metabolic response to exercise in horses. Anim. Sci. (2017), 95:4869–4879. doi:10.2527/jas2017.1670