Ur SLU:s kunskapsbank

Utvärdering av nytt skydd mot sommareksem

Senast ändrad: 15 juni 2023
Häst med insektstäcke

Sommareksem, eller insect bite hypersensitivity (IBH), är en allvarlig kronisk hudinflammation hos häst som orsakas av en överkänslighet mot saliv från bitande insekter, framför allt svidknott. Sjukdomen är vanligt förekommande men tyvärr medicinskt svårbehandlad, och trots att den tydligt påverkar hästens välbefinnande saknas fortfarande kunskap om hur stort lidande sjukdomen medför.

För att undersöka hur sommareksem påverkar hästars välfärd har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet under två efterföljande somrar studerat rörelseaktivitet och beteende hos 30 hästar. Ungefär hälften av hästarna var drabbade av sommareksem och resterande var friska kontroller. Studien utvärderade även ett nytt miljövänligt insektsavvisande doftämne som placerades i ett speciellt insekttäcke på hästarna med sommareksem.

Studien visade inga skillnader i rörelseaktivitet (som t.ex. antal steg och liggtid) eller i kli-beteende mellan hästar med och utan sommareksem. Däremot såg man att hästarna visade fler kli-beteenden på kvällen jämfört med på morgonen.

Effekten av det insektsavvisande doftämnet behöver studeras vidare på grund av bortfall av hästar med sommareksem i studien men doftämnet visades vara ofarligt för både människor och djur och kan utan fara användas som ett miljövänligt kompletterande skydd till traditionella förebyggande metoder mot knottangrepp.

Forskarna rekommenderar hästägare att skydda drabbade hästar lite extra under kvällarna, t.ex. genom att hålla dem inomhus eller använda ett eksemtäcke i kombination med insektsavvisande medel.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani13081283

Referens

Söderroos D, Ignell R, Haubro Andersen P, Bergvall K, Riihimäki M. The Effect of Insect Bite Hypersensitivity on Movement Activity and Behaviour of the Horse. Animals. 2023; 13(8):1283.


Kontaktinformation

Miia Riihimäki
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hästmedicin                                                        

Telefon: 018-671881, 0706-905107
E-post: miia.riihimaki@slu.se