Ur SLU:s kunskapsbank

En gen som orsakar atopiskt eksem har identifierats

Senast ändrad: 18 maj 2021
Brunsvart hund. foto

Forskare vid SLU och Uppsala universitet har visat att genen som kodar för proteinet plakophilin 2 är inblandad i utvecklandet av sjukdomen atopisk dermatit (atopiskt eksem) hos hund. Plakophilin är viktigt för att celler ska hålla ihop och kan därför påverka hudens barriärfunktion.

Förändringar i hudbarriären ökar risken för den kliande, inflammatoriska hudsjukdomen atopisk dermatit. Huden hos en atopiker blir irriterad av olika allergener, t.ex. kvalster och pollen. Irritationen orsakar hudrodnad och kraftig klåda och ökar risken för bakterie- och svampinfektioner.

–Våra nya kunskaper kommer att leda till bättre behandling av sjuka djur, och vi planerar att ta fram ett gentest som kan vara till hjälp för uppfödare i arbetet med avelsplaneringen säger Kerstin Bergvall, SLU, ansvarig för den kliniska diagnosen av hudsjukdomen – En intakt hudbarriär är mycket viktig för att en hund inte ska utveckla atopisk dermatit och resultaten påvisar en gen som bidrar till sjukdomen säger Kerstin Bergvall.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1003475

Referens

Tengvall K, Kierczak M, Bergvall K, Olsson M, Frankowiack M, et al. (2013) Genome-Wide Analysis in German Shepherd Dogs Reveals Association of a Locus on CFA 27 with Atopic Dermatitis. PLOS Genetics 9(5): e1003475.


Kontaktinformation

Kerstin Bergvall
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur
Telefon: 018-671304
E-post: kerstin.bergvall@slu.se