Ur SLU:s kunskapsbank

Enkäter kan hitta gener för hundars beteende

Senast ändrad: 03 juni 2021
Schäfer i snö

Hundars mentala egenskaper och beteenden är viktiga för att både ägare och hundar skall må bra. För att kunna ta hänsyn till detta i avelsarbetet har vi i Sverige standardiserade tester som beskriver hundars beteenden, till exempel Mentalbeskrivning Hund (MH). Motsvarande tester finns inte i alla länder och där de finns är de annorlunda utformade, vilket försvårar internationellt avelssamarbete. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersöker alternativ för internationella jämförelser av avelsdjur.

I detta arbete har SLU:s forskare i samarbete med Försvarsmakten och universitetet i Edinburgh undersökt möjligheten att jämföra svenska och brittiska hundar med hjälp av enkätfrågor. I studien ingick schäfrar från Försvarsmakten och privatägda brittiska schäfrar. Hundägare och fodervärdar utfrågades om deras hundars beteende i vardagen. Enkäten som användes (C-BARQ) har utformats och validerats i tidigare internationella studier. Hundarnas arvsmassa undersöktes från salivprov.

Studien visade att enkätsvaren gick att koppla till hundarnas genetiska profil. Detta innebär att det går att använda enkätsvar från hundägare om hur deras hundar beter sig för att hitta gener som påverkar beteendet. Metoden verkar fungera bra även över landsgränser.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41437-019-0275-2

Referens

Friedrich, J., Strandberg, E., Arvelius, P. et al. Genetic dissection of complex behaviour traits in German Shepherd dogs. Heredity 123, 746–758 (2019).