Ur SLU:s kunskapsbank

Gen med stor inverkan på höftledsdysplasi hos hund hittad

Senast ändrad: 06 maj 2024
Labrador på veranda

Höftledsdysplasi (HD) är en vanlig åkomma hos hundar, särskilt hos storvuxna raser, och allvarlig grad av HD påverkar såväl välfärd som livslängd negativt. Labrador retriever är en ras med ganska stor variation i grad av HD. Cirka 80% av labradorerna har friska höfter (grad A-B), 15 % har måttlig grad (C) och 5 % allvarlig grad av HD (D-E). Vi vet också sedan tidigare att nära hälften av variationen beror på ärftliga faktorer. Allt detta gör att labrador är en lämplig ras för att hitta gener som är viktiga för höftledshälsan hos hund.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Köpenhamns universitet, Uppsala universitet och Svenska Kennelklubben har tillsammans studerat ca 114 000 DNA-markörer hos lite över 200 svenska labradorer och hittat en gen som är tydligt kopplad till förekomst av HD. Genen har tidigare kopplats till artros hos människa, och andra studier på hund har funnit att en närliggande region i arvsmassan kan kopplas till förekomst av HD hos såväl schäfer som labrador.

Studien visade att hundar med dubbel uppsättning av riskvarianten av den funna genen hade ett betydligt sämre avelsindex för HD (13 enheter lägre) än hundar med dubbel uppsättning av den skyddande varianten. Kopplingen mellan avelsindex och förekomsten av genens olika varianter innebär att avel på hundar med bra avelsindex för HD kan förbättra den framtida höftledshälsan.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-024-56060-y

Referens

Ida Nordang Kieler, Sofia Malm Persson, Ragnvi Hagman, Voichita D. Marinescu, Åke Hedhammar, Erling Strandberg, Kerstin Lindblad-Toh, and Maja Louise Arendt. 2024. Genome wide association study in Swedish Labrador retrievers identifies genetic loci associated with hip dysplasia and body weight. Scientfic Reports 14, 6090 (2024).