Ur SLU:s kunskapsbank

Genetisk variation hos berner sennen

Senast ändrad: 15 juni 2023
Berner sennen

Hundar av rasen berner sennen har en förhöjd risk att utveckla flera sjukdomar, till exempel tumörsjukdom och höftledsdysplasi. Rasen har också en nedsatt fruktsamhet. För att hitta orsaker till situationen har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor i Schweiz och Frankrike studerat den genetiska variationen hos berner sennen. Genetisk variation är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart avelsarbete och brist på variation gör att annars ovanliga sjukdomsanlag kan slå igenom hos fler individer inom en ras.

Den genetiska variationen undersöktes hos 33 obesläktade berner sennen-hundar från Frankrike, Schweiz, Sverige och USA. Studierna visade på stora likheter mellan europeiska och amerikanska hundar, vilket tyder på ett utbyte av avelsmaterial mellan USA och Europa. De svenska hundarna sågs som en genetiskt samlad grupp.

Undersökningarna visade att flera regioner i arvsmassan var helt utan eller hade en mycket begränsad, variation. Flera gener som är involverade i regleringen av immunförsvaret hittades i dessa regioner.

Många hundraser har en förhållandevis hög inavelsgrad, och berner sennen är en av dem. Detta har troligen bidragit till den låga genetiska variationen och den höga förekomsten av ärftliga sjukdomar inom rasen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/genes14030650

Referens

Letko A, Hédan B, Snell A, Harris AC, Jagannathan V, Andersson G, Holst BS, Ostrander EA, Quignon P, André C, et al. Genomic Diversity and Runs of Homozygosity in Bernese Mountain Dogs. Genes. 2023; 14(3):650. 


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se