Ur SLU:s kunskapsbank

Hjärtrytm som verktyg för att bedöma känslor

Senast ändrad: 27 december 2021

Känslor påverkar välfärd, men hur vet vi när djur upplever positiva känslotillstånd?

I denna studie registrerades hjärtfrekvens (hjärtslag per minut) och variation i hjärtrytm (tidsintervall mellan hjärtslag) hos beaglehundar som väntade på att få tillgång till en mer respektive mindre attraktiv matbelöning eller på att bli klappade av en mer respektive mindre bekant person. Hundarna närmade sig och gick självmant in i det bås där maten eller personen presenterades. En monitor som registrerade hjärtslag satt fastspänd runt hundarnas bröstkorg.

Med hjälp av registrerade data kunde forskarna identifiera specifika förändringar i sympatisk och parasympatisk nervaktivitet som föreslås vara associerade med positiva känslotillstånd. Studien har givit forskarna ett nytt verktyg som kan användas för att bedöma tillfälliga positiva känslotillstånd.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.11.027

Referens

Manja Zupan, Julia Buskas, Jordi Altimiras, Linda J. Keeling. Assessing positive emotional states in dogs using heart rate and heart rate variability. Physiology & Behavior 155 (2016) 102–111.