Ur SLU:s kunskapsbank

Mastcellernas roll vid atopisk dermatit

Senast ändrad: 09 augusti 2021
Mast celler

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som drabbar människor och hundar. Immunförsvaret reagerar mot ämnen i den omgivande miljön, och hudförändringar som ger klåda utvecklas. Besvären är oftast livslånga och kan ha kraftig inverkan på livskvaliteten hos den drabbade. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i den aktuella studien undersökt hur allergidrivande mastceller påverkar sjukdomsgrad hos olika individer med atopisk dermatit.

Mastceller lagrar aktiva ämnen som vid frisättning påverkar huden omedelbart. De är mest kända för att utsöndra histamin men drygt hälften av de frisatta ämnena utgörs av proteaser, ämnen som påskyndar nedbrytning av protein.

I studien framkallades de symtom som ses vid atopisk dermatit genom att ett D-vitaminliknande ämne ströks på öronen hos möss. Mössen var så kallade knockout-möss och saknade antingen förmågan att utveckla mastceller, eller förmågan att tillverka något av mastcellernas proteaser, kymas, tryptas eller carboxypeptidas A3 (CPA3). Antalet mastceller i öronvävnaden påverkades inte i de proteasdefekta mössen. Graden av symtom som utvecklades hos de olika mössen bedömdes och jämfördes.

Resultaten visade att mastceller övergripande har en begränsande effekt på sjukdomen. Avsaknad av kymas påverkade inte sjukdomsgraden nämnvärt, medan tryptas och CPA3 verkade vara pådrivande på symtomen hos mössen.

Sammanfattningsvis visar studien att mastceller och de mastcellsspecifika proteaserna kan påverka atopisk dermatit på flera olika sätt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ijms21176311

Referens

Sofie Svanberg, Zhiqiang Li, Pontus Öhlund, Ananya Roy, Magnus Åbrink. Mast Cells Limit Ear Swelling Independently of the Chymase Mouse Mast Cell Protease 4 in an MC903-Induced Atopic Dermatitis-Like Mouse Model. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(17), 6311.


Kontaktinformation

Magnus Åbrink, Universitetslektor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för immunologi
magnus.abrink@slu.se, +4618672783, 0706736569