Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod för övervakning av cancerbehandling hos hund

Senast ändrad: 09 december 2021
Enzymprover. Foto.

Enzymet tymidinkinas 1 (TK1) har en nyckelfunktion vid celldelning då det behövs för bildande av DNA. Eftersom cancerceller kännetecknas av okontrollerad celldelning och därför tillverkar extra mycket DNA har enzymet hög potential som markör för cancer. Enzymets aktivitet i blodet är hos hundar med vissa cancertyper 5-15 gånger högre än hos friska hundar. Kommersiella analyser av TK1-aktivitet har visat sig kliniskt värdefulla vid övervakning av framförallt malignt lymfom hos hund. Analyserna har dock begränsad funktion hos hundar med så kallade solida tumörer.

Forskare vid SLU har utvecklat en immunologisk analys som kvantifierar mängden enzym i serum, en TK1-ELISA. Prov från hundar med olika cancerformer analyserades med TK1-ELISA:n och resultaten jämfördes med analyser av TK1-aktivitet.

Mängden TK1 som uppmättes med ELISA:n var påtagligt högre både hos hundar med malignt lymfom och hos hundar med solida tumörer (exempelvis juvertumörer, hemangiosarkom och histiosarkom), jämfört med hos friska hundar. TK1-aktiviteten däremot var bara förhöjd hos hundar med lymfom och inte vid solida tumörer.

Studien visar att TK1-ELISA:n kan användas för att övervaka behandling, både av hundar med lymfom och med solida tumörer. Den nya metoden ökar den kliniska nyttan av tymidinkinas 1 som biomarkör och kan förbättra cancerbehandling av hundar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137871

Referens

Jagarlamudi KK., Moreu L., Westberg S., Rönnberg H., Eriksson S., 2015. A new Sandwich ELISA for quantification of thymidine kinase 1 protein levels in sera from dog's with different malignancies can aid in disease management. Plos One, 10 (9).


Kontaktinformation

Henrik Rönnberg, professor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
henrik.ronnberg@slu.se, 018-67 13 63