Ur SLU:s kunskapsbank

Nya rön om juvertumörer hos hund

Senast ändrad: 18 maj 2021
Vävnadsprov. Foto.

Juvertumörer är vanligt hos hund, framförallt hos äldre tikar. För att kunna ge en drabbad hund bästa behandling är det viktigt med information om tumörens typ och risken för metastasering, det vill säga risken för spridning till andra organ.

För att förbättra diagnos av juvertumörer hos hund har forskare från Polen, Tyskland och Sveriges lantbruksuniversitet studerat avvikelser i mikroRNA hos olika typer av juvertumörer. MikroRNA är korta enkelsträngade molekyler som fungerar som budbärare i arvsmassan. Molekylerna bidrar till regleringen av gener och är viktiga bland annat vid cancer.

Studien visar att det finns skillnader i mikroRNA-mönstret hos tumörer som metastaserat och tumörer som inte gjort det. Detta innebär att analys av mikroRNA kan användas för att bedöma risken för metastasering hos juvertumörer hos hund.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s12885-017-3751-1

Referens

Bulkowska M, Rybicka A, Senses KM, Ulewicz K, Witt K, Szymanska J, Taciak B, Klopfleisch R, Hellmén E, Dolka I, Gure AO, Mucha J, Mikow M, Gizinski S, Krol M. MicroRNA expression patterns in canine mammary cancer show significant differences between metastatic and non-metastatic tumours. BMC Cancer. 2017 Nov 7;17(1):728. doi: 10.1186/s12885-017-3751-1.


Kontaktinformation

Eva Hellmén
Professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi                                                        

Telefon: 018-672128
E-post: eva.hellmen@slu.se