Ur SLU:s kunskapsbank

På väg mot bättre diagnos av SLE hos hund

Senast ändrad: 07 december 2021

Cirkulerande antinukleära antikroppar (ANA) är antikroppar riktade mot ämnen i individens egna cellkärnor, exempelvis DNA. Dessa antikroppar är viktiga vid diagnos av den autoimmuna sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE) både hos människor och hundar.

Standardmetoden för att upptäcka ANA är ett indirekt immunofluorescens-test (IIF-ANA) där olika fluorescensmönster kan påvisas. För att underlätta diagnos och övervakning av sjukdom genomförs hos människor ytterligare tester som identifierar specifika varianter av ANA. Hos hundar begränsas oftast sjukdomsutredningen till IIF-ANA.

Syftet med den aktuella studien var att identifiera kända och nya ANA hos hund, samt att undersöka om olika IIF-ANA-mönster kan användas för att särskilja specifika ANA hos hund. 240 hundar med misstänkt sjukdom och 27 friska kontroller inkluderades. Proverna analyserades med IIF-ANA och andra immunologiska metoder, en line immunoassay och fyra ELISA utvecklade för human diagnostik.

Studien identifierade flera specifika ANA, både kända och sådana som inte tidigare påvisats hos hund. Vidare visade studien att olika IIF-ANA-mönster kunde kopplas till antikroppar med reaktivitet mot olika delar av cellkärnor hos hund.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2015.10.002

Referens

Hanna D. Bremer, Erik Lattwein, Stefanie Renneker, Inger Lilliehöök, Johan Rönnelid, Helene Hansson-Hamlin. Identification of specific antinuclear antibodies in dogs using a line immunoassay and enzyme-linked immunosorbent assay. Veterinary Immunology and Immunopathology. Volume 168, Issues 3–4, 15 December 2015, Pages 233–241. 


Kontaktinformation

Hanna Bremer
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-672957
E-post: hanna.bremer@slu.se