Ur SLU:s kunskapsbank

Rasvariation i blodmarkörer hos friska hundar

Senast ändrad: 27 december 2021

Hundens ras påverkar inte bara dess utseende och egenskaper. Forskare vid SLU har tidigare visat att koncentrationen av blodmarkörer som kan användas vid utvärdering av hjärtsjukdom skiljer sig mellan hundraser.

I denna studie undersökte forskarna påverkan av ras på ytterligare blodmarkörer hos 531 friska hundar av 9 raser som undersökts i 5 länder. Det visade sig att endothelin-1, ett ämne som höjer blodtrycket, skiljde sig markant mellan raser, med högst värden hos Newfoundland och lägst hos taxar. Viss rasskillnad sågs även för stresshormonet kortisol samt för ämnet renin som reglerar blodtryck och vätskebalans i kroppen.

I kliniska studier använder man sig ofta av olika blodmarkörer för att till exempel utvärdera sjukdomsgrad eller svar på behandling. Eftersom allt fler blodmarkörer visar sig variera med hundens ras är det viktigt att ta hänsyn till ras när kliniska studier utformas och vid utvärdering av resultaten.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/jvim.13829

Referens

Effect of Breed on Plasma Endothelin-1 Concentration, Plasma Renin Activity, and Serum Cortisol Concentration in Healthy Dogs. Höglund K, Lequarré AS, Ljungvall I, Mc Entee K, Merveille AC, Wiberg M, Gouni V, Lundgren Willesen J, Hanås S, Wess G, Mejer Sørensen L, Tiret L, Kierczak M, Forsberg SK, Seppälä E, Lindblad-Toh K, Lohi H, Chetboul V, Fredholm M, Häggström J. J Vet Intern Med. 2016 Mar;30(2):566-73. doi: 10.1111/jvim.13829. Epub 2016 Jan 27. PMID:26812988


Kontaktinformation

 

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-67 21 18