Ur SLU:s kunskapsbank

Spridning av resistenta stafylokocker mellan hundar

Senast ändrad: 27 december 2021

Bakterien Staphylococcus pseudintermedius är en del av den normala hudfloran hos hund men kan också orsaka infektioner, ofta hudinfektioner. Meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) är resistenta mot många sorters antibiotika. Under senare år har MRSP isolerats oftare än tidigare, men kunskapen om hur denna resistenta bakterie sprids är begränsad.

I studien undersöktes hundar från fyra hushåll. I alla hushåll fanns flera hundar, och MRSP hade påvisats från minst en av hundarna. Flera prover togs från varje hund.

Resultaten visade att smitta överfördes mellan hundar som levde tillsammans. När påvisade bakterier jämfördes med varandra med metoden helgenomsekvensering sågs större genetiska likheter inom ett hushåll än mellan olika hushåll, vilket visar att spridningen skett inom hushåll. När MRSP inte längre kunde påvisas hos den hund som MRSP ursprungligen påvisats från blev även övriga hundar i hushållet negativa.

Helgenomsekvensering bedöms vara ett lovande hjälpmedel i utredning av smittvägar av MRSP. Isolering av MRSP-infekterade hundar rekommenderas för att minska smittspridning och förkorta tiden tills hushållet blir fritt från MRSP.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2016.04.010

Referens

Ulrika Windahl, Joakim Ågren, Bodil S. Holst, Stefan Börjesson. Colonization with methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius in multi-dog households: A longitudinal study using whole genome sequencing. Veterinary Microbiology. 2016, volume 189, pages 8–14. doi:10.1016/j.vetmic.2016.04.010


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se