Ur SLU:s kunskapsbank

Vad väger svenska hundar?

Senast ändrad: 04 september 2023
Lekande hund

Hundraser skiljer sig markant åt i utseende och kroppsstorlek, och därmed också i kroppsvikt. Vilket viktspann som är lämpligt för en hundras, liksom bakgrunden till angivna kroppsviktsrekommendationer i rasstandarder, är ofta okänt. I denna studie beskrivs därför kroppsvikten hos 115 000 unga vuxna hundar av 72 olika raser.

Hundarnas kroppsvikt mättes vid 1-2,5 års ålder i samband med röntgenundersökning av höftleder i Svenska Kennelklubbens officiella screeningprogram för höftledsdysplasi (HD). Registreringar gjorda under 10 års tid ingick i studien och förändring i kroppsvikt under tidsperioden analyserades för varje ras. Rasens medelvikt hade ändrats hos nästan hälften av raserna under 10-årsperioden: Kroppsvikten ökade hos fem raser (2–14 % förändring) och minskade hos 26 raser (1–8 % förändring). Hos två raser ökade kroppsvikten hos hanhundar och minskade hos tikar.

Förändring i kroppsvikt kan bero på förändring antingen i storlek eller i andelen kroppsfett. Då både ökad andel kroppsfett och ökad kroppsstorlek är kopplat till exempelvis ledsjukdomar som höftledsdysplasi, kan förändringen i kroppsvikt över tid ha betydelse för hälsostatus inom vissa av raserna. Fortsatta studier med samtidig utvärdering av hundarnas kroppsvikt, hull och hälsa över tid kan ge fördjupad kunskap om sambanden mellan dessa faktorer.

Sammantaget ger denna studie information om kroppsvikten för ett stort antal hundraser i Sverige, som kan användas som en guide för kroppsvikt hos unga vuxna hundar.

Studien finansierades av Agrias och Svenska Kennelklubbens forskningsfond (N2015-0045) och Formas forskningsråd (FR-2020/0008).

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-022-27055-4

Referens

Andersson, L., Emanuelson, U., Ringmark, S. et al. Exploration of body weight in 115 000 young adult dogs of 72 breeds. Sci Rep 13, 443 (2023). 


Kontaktinformation

 

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-67 21 18