Ur SLU:s kunskapsbank

Varför labradoren är så glupsk

Senast ändrad: 07 december 2021

Övervikt hos hundar ökar och i vissa länder är nästan 60 % drabbade. Risken för övervikt varierar mellan olika raser vilket tyder på att genetiska faktorer kan ha betydelse. En forskargrupp från Cambridge har tillsammans med samarbetspartners från SLU och Uppsala universitet undersökt drygt 300 labrador retrievers och jämfört dessa med 39 andra raser. Hundarna vägdes, blev hullbedömda, deras foderintresse testades med ett formulär och tre kandidatgener kopplade till fetma undersöktes.

I POMC-genen som kodar för två aptitreglerande signalsubstanser (ß-MSH och ß-endorfin) upptäcktes att vissa individer saknade en liten del av genen (en deletion av 14 baspar). Mutationen gör att normala ß-MSH och ß-endorfin inte produceras vilket kan ge en störning i aptitregleringen. Mutationen återfanns hos labradorer och hos den närbesläktade flatcoated retrievern men inte hos övriga undersökta raser.

Mutationen kunde kopplas till ökad fetma och ökat foderintresse, och var dessutom vanligare hos arbetande hundar (t.ex. ledarhundar). Detta tyder på en anrikning, kanske kopplat till att hundar med mutationen är lättare att träna och belöna.

Fynden kan förklara varför labradoren oftare än andra raser beskrivs som glupsk och lätt drabbas av övervikt.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.04.012

Referens

Eleanor Raffan, Rowena J. Dennis, Conor J. O’Donovan, Julia M. Becker, Robert A. Scott, Stephen P. Smith,David J. Withers, Claire J. Wood, Elena Conci, Dylan N. Clements, Kim M. Summers, Alexander J. German, Cathryn S. Mellersh, Maja L. Arendt, Valentine P. Iyemere, Elaine Withers, Josefin Söder, Sara Wernersson,Göran Andersson, Kerstin Lindblad-Toh, Giles S.H. Yeo, and Stephen O’Rahilly. A Deletion in the Canine POMC Gene Is Associated with Weight and Appetite in Obesity-Prone Labrador Retriever Dogs. Cell Metabolism. 2016 May 10; 23(5): 893–900. doi:  10.1016/j.cmet.2016.04.012


Kontaktinformation

Josefin Söder
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618671472
E-post: josefin.soder@slu.se