Ur SLU:s kunskapsbank

Förekomst av diabetes hos katter i Sverige

Senast ändrad: 18 maj 2021

Katter kan drabbas av välfärdssjukdomen diabetes, men hur vanlig sjukdomen är vet man inte så mycket om. Kattens diabetes liknar människans typ 2-diabetes, och förknippas liksom denna med vår västerländska livsstil. Övervikt och inaktivitet ökar risken att drabbas för både katter och människor.

För att ta reda på vilka katter som oftare får diabetes har vi använt oss av data från över 500 000 katter försäkrade i Agria. Databasens storlek gör att vi kan undersöka hur vanlig sjukdomen är i förhållande till ras, ålder och kön.

Våra resultat visar att hankatter har en dubbelt så hög risk att drabbas av diabetes som honkatter. Bland raskatterna har burma, russian blue, norsk skogkatt och abessinier en förhöjd risk, medan bengal, birma, perser, ragdoll och brittiskt korthår har en lägre risk. Huskatter har en något högre risk än raskatter. Medelålders och äldre katter är mest drabbade.

Resultaten hjälper oss att hitta katter i riskzonen för diabetes, så att förebyggande åtgärder kan sättas in för att förhindra att sjukdomen utvecklas.

Länk till artikeln

Referens

Öhlund, M., Fall, T., Ström Holst, B., Hansson-Hamlin, H., Bonnett, B. and Egenvall, A. (2015), Incidence of Diabetes Mellitus in Insured Swedish Cats in Relation to Age, Breed and Sex. Journal of Veterinary Internal Medicine, 29: 1342–1347. doi: 10.1111/jvim.13584.


Kontaktinformation

Malin Öhlund
Doktorand, klinikveterinär vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för klinisk kemi         

CV Malin Öhlund                                               

Telefon: 018-672958
E-post: malin.ohlund@slu.se