Ur SLU:s kunskapsbank

Torrfoder kopplat till diabetes hos katt

Senast ändrad: 09 december 2021

Katter drabbas av en typ av diabetes som i hög grad liknar människans typ 2-diabetes. Hos människor är övervikt och brist på motion bidragande orsaker till sjukdomen. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt riskfaktorer för diabetes hos katt genom en web-baserad enkätundersökning.

Resultaten visar att övervikt är en viktig riskfaktor för diabetes också hos katt. Innekatter var drabbade i högre grad än utekatter, vilket troligen beror på att innekatter är mer inaktiva. Att ha ett glupskt ätmönster var också associerat med en högre förekomst av diabetes.

Hos normalviktiga katter kunde forskarna se att katter som åt mestadels torrfoder oftare drabbades av diabetes än katter som åt främst blötmat. Det är ännu för tidigt att säga om torrfoder verkligen är inblandat i sjukdomens utveckling, men fyndet är intressant och behöver undersökas vidare.

Genom att studien har kunnat identifiera möjliga riskfaktorer för diabetes hos katt, kan förebyggande åtgärder sättas in för att förhindra att sjukdomen utvecklas.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/jvim.14618

Referens

Öhlund, M., Egenvall, A., Fall, T., Hansson-Hamlin, H., Röcklinsberg, H. and Holst, B.S. Environmental Risk Factors for Diabetes Mellitus in Cats. J Vet Intern Med. 2017; 31:29–35, doi:10.1111/jvim.14618


Kontaktinformation

Malin Öhlund
Doktorand, klinikveterinär vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för klinisk kemi         

CV Malin Öhlund                                               

Telefon: 018-672958
E-post: malin.ohlund@slu.se