Ur SLU:s kunskapsbank

Miljögifter och reproduktion hos isbjörnshanar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Trots att miljögifter som DDT och PCB med flera är förbjudna sedan länge i stora delar av världen ackumuleras de fortfarande i Arktis. Den grönländska isbjörnen är högst upp i näringskedjan i det arktiska marina systemet vilket gör den känsligare för ansamlingen av miljögifter än andra arter. Björnarna har uppvisat förändringar på reproduktionsorganen vilket kan vara tecken på att miljögifter påverkar fortplantningsförmågan.

Forskare från Åhus universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt grönländska isbjörnshanarnas könsorgan och hur dessa påverkas av miljögifter.

Den aktuella studien visade att grönländska isbjörnshanar producerar spermier mellan februari och juni, vilket motsvarar deras parningssäsong, medan de på hösten är inaktiva och saknar spermieproduktion. Dessutom var både testiklar och penisben större under parningssäsongen jämfört med under den inaktiva säsongen. Dessa resultat visade att det är viktigt att ta hänsyn till säsong vid undersökningar av kemikaliers påverkan av isbjörnshanars könsorgan.

Isbjörnarnas fettvävnad innehöll höga koncentrationer av olika kemikalier. Tecken på försämrad fortplantningsförmåga sågs i testiklarna hos mer än hälften av isbjörnarna med aktiv spermieproduktion, men detta kunde inte kopplas till kemikalienivåerna i björnarna. Däremot minskade storleken på testiklar och penisben vid ökad koncentration av klordan, vilket kan vara ett tecken på att just den kemikalien påverkar fortplantningen negativt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.03.036

Referens

Ellinor Spörndly-Nees, Lena Holm, Floris M. van Beest, Azadeh Fakhrzadeh, Elisabeth Ekstedt, Robert Letcher, Ulf Magnusson, Jean-Pierre Desforges, Rune Dietz, Christian Sonne. Age and seasonal variation in testis and baculum morphology in East Greenland polar bears (Ursus maritimus) in relation to high concentrations of persistent organic pollutants. Environmental Research (2019), 173; 246-254.


Kontaktinformation

Ellinor Spörndly-Nees
Postdoktor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672949, 073-8302260
E-post: ellinor.sporndly-nees@slu.se