Mikrobiell bioteknik

Senast ändrad: 08 april 2022

Mikrobiella processer representerar en viktig pusselbit i arbetet att skapa ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Genom kunskap om dessa kan vi producera förnybara värdeprodukter, som grön energi och biokemikalier.

Inom området mikrobiell bioteknik studerar vi anaeroba mikroorganismer och processer. Forskningen syftar till att generera grundläggande kunskap om mikrobiell metabolism och ekologi och att förstå kopplingar mellan diversitet, funktion och process. Vårt huvudsakliga mål är att ta fram kunskap av vikt för olika typer av bioprocesser, men också att förstå deras betydelse i miljön. Vår forskning spänner från isolering och karaktärisering av nya organismer, till drift och optimering av olika typer av bioprocesser. Karaktäriseringen av mikroorganismer sker både med anaeroba odlingstekniker och molekylära metoder, som vi också till del utvecklar inom vår forskningsgrupp. I forskningslaboratoriet finns olika typer av bioreaktorer (1-40L) men vi samverkar ofta också med industrin och studerar fullskaleprocesser.

Biogas- ett starkt fokusområde för forskningen.

Här studerar vi både mikroorganismerna som driver biogasproduktionen samt utvärderar olika typer av substrat och reaktortyper. Forskningen inom detta område syftar mot att hitta nya lösningar för effektivisering av processen och att hitta nya applikationer och/eller synergier med andra bioprocesser, som t ex produktion av organiska syror eller foder. Ett annat intresseområde är rötresten och olika frågor som kopplar till användningen av denna som gödningsmedel. Forskningen sker till del i samverkan med Linköpings universitet och industri/bransch inom den nationella plattformen BRC och med forskningsinstituten RISE och IVL. Vi samverkar också med andra forskare på SLU, som är samlade inom ett biogascenter. I samverkan med forskare på SLU studerar vi också metanbildningsprocessen i olika naturliga miljöer, som t.ex i våmmen hos kor och i risfält.

Är du intresserad av vår forskning för ett samarbetsprojekt eller för att göra ett master-eller utbytesprojekt är du välkommen att ta kontakt men Anna Schnürer (kontaktuppgifter nedan). Du hittar mer information om våra forskningsprojekt under fliken ”pågående projekt” och följ oss gärna också via twitter (@AMB_SLU) eller biogasbloggen för mer information.

 

Personal

gruppfoto

Gruppledare

Professor Anna Schnürer

Forskare

Maria Westerholm

Postdocs

He Sun

Jonas Ohlsson

Victoria Goddio

Doktorander

George Cheng


Ebba Perman


Dries Boers


Eduardo Pinela


Nils Weng


Andrea Carranza Muñzo (Industrial PhD IVL)

Lisa Ahrens 

Hattem Ul Ghani

Malin Tiefensee

 

Teknisk personal

Simon Isaksson (research engineer)

 

Alumni

Abhijeeth Singh, Oskar Karlsson-Lindsjö, Maria Erikson, Karin Ahlberg Eliasson, Li Sun, Jan Moestedt, Kajsa Risberg, Lotta Levén, Karin Nyberg

Associerade forskare i pågående projekt

Abhijeeth Singh, Post doc Uppsala Universitet, institutionen för geovetenskaper (https://www.geo.uu.se/

Jia Hu, PhD student (Dept. of Plant Biology, SLU)

Yunkai Jin, forskare (Institutionen för växtbiologi, SLU)

Florian Gabler, PhD student (RISE and Dept. of Energy and Technology)

Sepher Shakeri Yekta (Environmental Change (TEMA M) Dept. of Thematic Studies, Linköping University)

Rebecca Danielsson (Dept of Animal Nutrition and Management, SLU)

Melania Angelotti (doktorand) (Dept of Animal Animal Nutrition and Management, SLU)

Erik Bongcam-Rudloff (Dept of Animal Breeding and Genetics, SLU)

Anna Neubeck (Department of Earth Sciences Uppsala University)

Jan Moestedt (Processutveckling, Tekniska Verken, Linköping)
Länk: https://www.tekniskaverken.se/foretag/forskning-och-utveckling/forskning-och-utveckling-biogas/processutveckling/

Jan Dolfing (Mechanical and Construction Engineering Northumbria University). Länk: https://www.northumbria.ac.uk/about-us/our-staff/d/jan-dolfing/


Forskare i BSRC (https://biogasresearchcenter.se)

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Forskning i samverkan med näringslivet

Vår forskning sker i samarbete med nationella och internationella universitet, samt med näringslivet och branschorienterade organisationer

Kontakta oss om du är intresserad av att diskutera biogasfrågor eller vill vara partner i något av våra biogasprojekt. Vi är också engagerade i seminarier och kurser, och kan hjälpa till med processutvärderingar och analyser.

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt. Vi berättar också om våra aktiviteter i biogasbloggen. Läs gärna mer om våra Samarbetspartners.


Kontaktinformation

Professor Anna Schnürer

Department of Molecular sciences, SLU

Telephone: 018-673288, 0734231517

E-mail: anna.schnurer@slu.se