Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Grundutbildning

En stor del av våra kurser ingår i Skogsvetarprogrammet: en utbildning på kandidatnivå och ett perfekt första steg mot en Jägmästarexamen. Utbildningen passar dig som, teoretiskt och praktiskt, vill studera skog och hur den bäst förvaltas utifrån olika perspektiv.

Studenten i klassrumet

Masterprogram

På masternivå erbjuder vi studier för en helhetssyn på skogens ekosystem samt professionell kompetens för hållbart skogsbruk. För dig som vill satsa på en Jägmästarexamen, med inriktning på skogsskötsel eller biologi, är vårt masterprogram ett perfekt nästa steg.

Master i vetenskap

Forskarutbildning

En stor del av vår forskning bedrivs av våra doktorander. Har du redan en utbildning och vill gå vidare och forska inom våra fält? Då kanske vår forskarutbildning kan vara något för dig.

Skog

Vi ger studenter möjlighet till de praktiska och teoretiska kunskaper som är nödvändiga för att vara med och påverka framtidens förvaltning av Sveriges och världens skogar.  

Institutionen för skogens ekologi och skötsel har en bred verksamhet inom skogliga frågor. Vi bedriver forskning såväl nationellt som internationellt med huvudsakligt fokus på boreala skogar och ekosystem, men även riktat mot tropiska och tempererade förhållanden. 

Vår undervisning och forskning bedrivs inom sju olika områden:  

  • Skogsskötsel
  • Skoglig marklära
  • Skogslandskapets biogeokemi
  • Skoglig vegetationsekologi
  • Skoglig ekofysiologi
  • Skogsföryngring
  • Skogshistoria 

 

Utifrån den här kompetensen erbjuder vi möjligheter för dig som vill studera skogsfrågor, från grundläggande- till forskningsnivå. Många av våra kurser går att läsa både fristående och som del i ett program.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

 

Kontaktinformation:

Head of undergraduate studies

Gustaf Egnell: gustaf.egnell@slu.se 

Phone +46 (0)90-786 8455

Mobil +46 (0)70-322 8516

 

Postgraduate program

Maja Sundqvist, Researcher: maja.sundqvist@slu.se

Publicerad: 22 april 2024 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se
Loading…