Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Institutionen erbjuder programbundna och fristående kurser samt forskarutbildning inom de ämnesområden vi ansvarar för.

 

Som framgår av institutionsnamnet sträcker sig vår verksamhet från grundläggande kunskaper om skogen och skogsekosystemet till skötselmetoder för olika ekosystemtjänster. Om du vill vara med och forma framtidens förvaltning av våra och världens skogar har vi mycket kunskap att erbjuda i våra kurser inom ramen för Jägmästarprogrammet - men också genom fristående kurser.

Grundutbildning

Våra grundutbildningskurser, som ges på Jägmästarprogrammet - men också i form av fristående kurser, knyter ihop grundläggande kunskap om skogen med tillämpade kunskaper om hur skogar bäst förvaltas för att uppnå uppsatta mål.

Studenten i klassrumet

Masterprogram

Är du intresserad av skogsekologi och hållbar skogsskötsel? Vi erbjuder ett masterprogram som leder till en examen i skogsvetenskap eller biologi. Här ger vi en helhetssyn på skogens ekosystem inklusive professionell kompetens för hållbart skogsbruk.

Master i vetenskap

Forskarutbildning

Forskarutbildningen sker inom våra sju ämnesområden som täcker såväl grundläggande kunskap om skogsekosystemet som tillämpad kunskap om dess skötsel. Fokus ligger på den boreala skogen - men forskning bedrivs i hela landet och i stora delar av världen.

Skog

Har du redan en utbildning och är intresserad av att forska inom våra ämnesområden så kanske en forskarutbildning kan vara något för dig. Kontakta då institutionen eller någon av våra ämnesansvariga. 

Vår undervisning och forskning bedrivs såväl nationellt, med fokus på den boreala skogen, som internationellt inom följande områden:  

  • Skogsskötsel
  • Skoglig marklära
  • Skogslandskapets biogeokemi
  • Skoglig vegetationsekologi
  • Skoglig ekofysiologi
  • Skogsföryngring
  • Skogshistoria
Publicerad: 07 november 2023 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se
Loading…