Rättvis affärsutveckling för trädgrödor baserad på lokal kunskap. Tamarindus i Kenya

Senast ändrad: 01 april 2024
Tamarindträd

Non Timber Forest Products (NTFPs) ger livsmedel och inkomster kombinerat med kolbindning och skogsbevarande. Utvecklingen av NTFPs för försäljning bör dock vara hållbar och gynna de lokala producenterna. Detta projekt analyserar hållbara affärsmodeller för trädgrödor i Kenya med fokus på trädslaget Tamarindus indidica. Trädets frukter och ger näringsrika livsmedelsprodukter som kan konsumeras lokalt eller säljas.

Projektet

Studien omfattar dokumentation av lokal kunskap, identifiering av  faktorer för en hållbar produktion och utveckling av hållbara, lokalanpassade affärsmodeller för NTFPs. Forskningen tillämpar modeller för etnobotanik och skogsekologi samt teorier om hållbara, rättvisa värdekedjor och affärsmodeller. Den bedrivs i nära samarbete och dialog med lokala producenter. Kvinnors roll beaktas då dessa ofta är mest involverade avseende NTFPs. Observationer kombineras med intervjuer, enkäter och gruppdiskussioner. Preliminära resultat diskuteras med två referensgrupper, en vetenskaplig rådgivande grupp och en med intressenter i lokalsamhället.

Användare

Projektet kommer att urskilja viktiga förutsättningar för fattigdomsbekämpande, rättvisa och hållbara affärsmodeller för NTFPs, och på så sätt fylla vetenskapliga luckor, samtidigt som de har en direkt praktisk tillämpning för producenterna.

Fakta:

Anslag: 2,8 Mkr
Finansiär: FORMAS
Löptid: 2023-2026
Projektledning: Anders Roos (SLU), Doris Mutta (African Forest Forum), Cecilia Mark-Herbert (SLU), Marie Louise Avana (AFF), Chemuku Wekesa (Kenya Forest Research Institute)


Kontaktinformation