Samverkan

Senast ändrad: 29 maj 2023

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några, läs mer om dem genom att följa länkarna.

Stora delar av personalen är knutna till Centrum för miljö- och naturresursekonomi som är en centrumbildning mellan institutionen och nationalekonomi vid Handelshögskolan på Umeå universitet. 

Inom det europeiska skogsinstitutet (European Forest Institute), EFI finns ett antal forskningsnätverk, en av dessa; Forest Bioeconomy Network, ForBioeconomy leds av institutionen på uppdrag av SLU.

Journal of Forest Economics är en vetenskaplig tidskrift som stiftats av institutionens legend Sören Wibe 1994 och det redaktionella arbetet sker fortsatt vid institutionen.

FN:s skogsvision är en värld där alla typer av skogar och träd sköts hållbart, bidrar till hållbar utveckling och ger ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella fördelar för denna och kommande generationer. Det sammanslagna UNECE och FAO:s (UN Economic Commission for Europe/Food and Agriculture Organization of the UN) skogsbruks- och virkessektion stödjer utvecklingen av beslutsfattande för en hållbar skogsskötsel som är evidensbaserad. UNECE/FAO:s specialistteam (Team of Specalists) på skogsprodukter och energi från trästatistik skapades för att: ge råd och stötta arbete med skogsproduktstatistik, föreslå och stödja förslag som ökar trovärdigheten och synligheten av skogsproduktstatistik samt ge råd om användningen av data, övervakning, rapportering och bedömning relaterad till skogsprodukter. Specialistteamet leds av institutionens Francisco X. Aguilar.

Läs gärna mer om de olika projekt som institutionen är delaktiga i. 

 


Kontaktinformation