Rådgivning

Senast ändrad: 08 april 2018
IMG_4281.JPG

Statistisk rådgivning

Vi erbjuder statistisk rådgivning i ramen av Centrum för statistik. Rådgivning för anställda vid SLU finanseras centralt och är därför gratis för våra kunder. För mer information se Centrum för statistik.

Kontakta oss gärna för att diskutera samarbete. Beroende på omfattningen kan medförfattarskap bli aktuellt, se nedan för riktlinjer.

Det är vi som arbetar med med rådgivning:

Claudia von Brömssen, fil dr i statistik, universitetslektor.
Expertområde: Miljöstatistik, speciellt trendanalys och normalisering, variansanalys, SAS-programmering.

Ulf Olsson, professor i statistik. 
Expertområde: Försöksplanering, SAS, speciellt generaliserade linjära modeller.

Birgitta Vegerfors-Persson, fil lic i statistik
Expertområde: Försöksplanering, SAS 

Riktlinjer för medförfattarskap

Vår grundregel för medförfattarskap är att om statistikern på "ett väsentligt sätt" bidrar med råd, planering eller analys så är medförfattarskap motiverat. Statistikern bidrar i sådan fall med statistiska avsnitt i publikationen och är därmed också delansvarig för innehållet.

Tolkningen är subjektiv och avgörs från fall till fall.

bild4.png

Kontaktinformation

Claudia von Brömssen Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik

Telefon: 018-671720

E-post: claudia.von.bromssen@slu.se

Sidansvarig: claudia.von.bromssen@slu.se