Rådgivning

Senast ändrad: 09 februari 2024

Statistisk rådgivning

Vi erbjuder statistisk rådgivning i ramen av Centrum för statistik. Rådgivning för anställda vid SLU finanseras centralt och är därför gratis för våra kunder. För mer information se Centrum för statistik.

Kontakta oss gärna för att diskutera samarbete. Beroende på omfattningen kan medförfattarskap bli aktuellt, se nedan för riktlinjer.

Vi arbetar med med rådgivning:

Claudia von Brömssen, fil dr i statistik, universitetslektor.
Expertområde: Miljöstatistik, speciellt trendanalys och normalisering, variansanalys, SAS-programmering.

Jesper Rydén, tekn dr, universitetslektor.
Expertområde: Stokastiska processer, extremvärdesanalys, generaliserade linjära modeller.

Annica de Groote, fil dr.
Expertområde: Statistisk undersökningsmetodik. Urval och estimation. Felkällor i statistiska undersökningar. 

Razaw al-Sarraj, fil.dr, universitetsadjunkt.
Expertområde: Försöksplanering, generaliserade linjära mixade modeller, R.

Reza Belaghi, fil dr, forskare.
Expertområde: Maskininlärning (prediktiv modellering och unsupervised learning), överlevnadsanalys, tidsserier och regressions analys.

Fakta:

Riktlinjer för medförfattarskap

Vår grundregel för medförfattarskap är att om statistikern på "ett väsentligt sätt" bidrar med råd, planering eller analys så är medförfattarskap motiverat. Statistikern bidrar i sådan fall med statistiska avsnitt i publikationen och är därmed också delansvarig för innehållet.

Tolkningen är subjektiv och avgörs från fall till fall.


Kontaktinformation

Claudia von Brömssen Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik

Telefon: 018-671720

E-post: claudia.von.bromssen@slu.se