Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Ekonomi definieras i vid bemärkelse att hushålla med knappa resurser och delas vanligen upp i två akademiska discipliner; företags- och nationalekonomi.

Forskning vid institutionen är inriktad mot främst mot nationalekonomi, inom tre forskningsområden: naturresursekonomi, skogsekonomioch skogspolitik.

Institutionen har också haft ansvaret för flera konferenser, bland andra IASC Europeiska konferensen 2014. Ulvö konferensen är den årligt återkommande konferensen som institutionen via CERE är involverad i. 

Sekon-banner.jpg

För mer information, kontakta:

Prefekt Bengt Kriström

Stf. Prefekt Camilla Widmark

Publicerad: 13 mars 2018 - Sidansvarig: camilla.widmark@slu.se