Sveriges lantbruksuniversitet

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas.


Det finns 454 sidor som är taggade med Naturvetenskap:
Al katjonbytare

Al katjonbytare

Metoden syftar till att uppskatta halten reaktivt aluminium (ofta benämnt labilt), vilket omfattar de aluminiumformer som anses vara de giftigaste. Dessa former utgörs i de flesta naturvatten framför

Al syralösligt

Al syralösligt

Provet surgörs varefter aluminium kvantifieras kolorimetriskt. Ingen upphettning av provet görs. Metoden mäter huvuddelen av löst aluminium, men blott lite av aluminium bundet i t. ex.

Al med AES

Al med AES

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. Läs mer

Fe och Mn med AES

Fe och Mn med AES

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare

Sr med AES

Sr med AES

Läs mer om strontium på Wikipedia. Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS . Tidigare mätmetod

Metaller med ICP-MS

Metaller med ICP-MS

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse . Kända problem i databaserna Metallanalyserna sker i dagsläget

Metaller fasta prov

Metaller fasta prov

Läs mer om olika metaller på Wikipedia. Kända problem i databaserna Vi analyserar inte längre metaller i fasta prov! Tidigare mätmetoder 2007 09 - 2010 Metod: ICP-MS, f.d. SS 02 81 83, ELAN DRC-e

Effekter av virtuell skog hos personer med diabetes vid multimodal livsstilsförändring

Forskning visar att skogen är återhämtande och bidrar till bättre självinsikt och reflektion. Vi tror därför att skogen kan vara ett bra komplement vid livsstilsförändring. Dock kan det ibland vara

Basår/Bastermin

Basår/Bastermin

Vanliga frågor om studier Här kan du läsa vanliga frågor och svar om studier, utbildningarna och annat som kan vara bra att veta.   Naturvetenskaplig bastermin Skogligt basår Studieåren du aldrig

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Utbildningspaket (masternivå)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa en termins utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Loading…