Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem (ettårigt kurspaket)

Senast ändrad: 20 mars 2020
Man pussar en torsk på munnen

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master).

Om inte knappen fungerar hittar du kursen på antagning.se

Paketet passar dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor, ekologi, marinbiologi och limnologi (sötvattensbiologi) och förbereder dig för en karriär inom naturvård, fiskevård eller fiskförvaltning.

Två kurser + ex-jobb = ett läsår på SLU Aqua

Utbildningen börjar i september med Ekologi för fiskevård som ger dig kunskaper i fiskekologi och förvaltning av naturliga resurser i hav, sjöar och vattendrag. Här får du även omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i pågående förvaltnings- och fiskevårdsprojekt.

I november fortsätter du med Principer för fiskerivetenskap och lär dig mer om vad som krävs för ett hållbart fiske och en klok fiskförvaltning. Du lär dig hur datainsamling, biologiska analyser och beståndsuppskattningar går till och hur vetenskapliga råd omsätts i praktisk och ekosystembaserad fiskförvaltning.

I januari börjar du ditt examensarbete (självständigt arbete) och blir klar till sommaren. Det självständiga arbetet utformas individuellt och kan handla om fisk, sjöfågel, skaldjur, marina däggdjur eller andra akvatiska organismer, om exempelvis redskapsutveckling, genetik, dietstudier, beteendeekologi eller hållbar fiskförvaltning.

Våra experter är dina lärare!

Utbildningspaketet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Den ges av institutionen för akvatiska resurser, där forskare, miljöanalytiker och doktorander aktivt bedriver forskning inom bl.a. akvatisk ekologi, hållbart fiske, klimatförändringar, marin planering och fiskgenetik.

 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket på de två första kurserna är engelska och även det självständiga arbetet skall skrivas på engelska.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp varav 60 hp inom naturvetenskap eller teknologi, samt minst 20 hp biologi varav 7,5 hp ekologi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Examen

Har du en kandidatexamen som bakgrund kan du efter avslutat utbildningspaket ansöka om magisterexamen. Har du dessutom flera kurser på avancerad nivå så kan du istället ansöka om masterexamen.

Anmälan

Du anmäler dig till kurspaketet på www.antagning.se . Anmälan öppen från den 16 mars 2020.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.


Kontaktinformation

Andreas Bryhn, forskare, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se