Ettårigt utbildningspaket med fisk och akvatiska ekosystem i fokus

Senast ändrad: 05 februari 2018
Hentati_torsk_web.jpg

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master).

Paketet passar dig som är intresserad av ekologi, marinbiologi och limnologi (sötvattensbiologi) och förbereder dig för en karriär inom naturvård, fiskevård eller fiskförvaltning.

Utbildningen börjar i september med Ekologi för fiskevård som ger dig kunskaper i fiskekologi och förvaltning av naturliga resurser i hav, sjöar och vattendrag. I november fortsätter du med Principer för fiskerivetenskap och lär dig mer om vad som krävs för ett hållbart fiske och en klok fiskförvaltning. I januari börjar du ditt examensarbete (självständigt arbete) och blir klar till sommaren.

Våra experter är dina lärare!

Utbildningspaketet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Den ges av institutionen för akvatiska resurser, där forskare, miljöanalytiker och doktorander aktivt bedriver forskning inom bl.a. akvatisk ekologi, hållbart fiske, klimatförändringar, marin planering och fiskgenetik.

 

Examen

Har du en kandidatexamen som bakgrund kan du efter avslutat utbildningspaket ansöka om magisterexamen. Har du dessutom flera kurser på avancerad nivå så kan du istället ansöka om masterexamen.

Anmälan

Utbildningspaketet söks genom att du söker till de tre enskilda kurserna.

Anmäl dig till Ekologi för fiskevård här (aktiveras våren 2018).

Anmäl dig till Principer för fiskerivetenskap här (aktiveras våren 2018)

För självständigt arbete (exjobb) behöver du först ett projekt, en handledare och en examinator. På vår sida för examensarbete/självständigt arbete  hittar du några förslag på projekt, men det går även att dra igång andra projekt. Kontakta studierektor Andreas Bryhn om du vill komma i kontakt med våra forskare för ett projekt som du tänkt ut själv.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.


Kontaktinformation

Andreas Bryhn, forskare/studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52                    

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se