SLU Food Lab

Senast ändrad: 03 oktober 2023
Utsnitt från SLU Food Lab, ett livsmedelskök med utrustning

SLU Food Lab är en undervisnings- och forskningsnära mötesplats som bidrar till ökad kunskap om samspelet mellan råvara, process och produkt.

Utvecklingslabbet innehåller ett professionellt och godkänt livsmedelskök, utrustat med bland annat bryggkärl för ölbryggning, pastör, oljepress och pressar för produktion av must och vin, större dubbelmantlade kärl för sylt- och marmeladkokning men även redskap och fermenteringskärl för till exempel surkålstillverkning. Labbet har en stor gasspis och en diskmaskin avsedd för storkök.

Anläggningen är i första hand avsedd för forskare på SLU Alnarp för forskning och undervisning. I mån av plats, är även forskare från andra delar av SLU välkomna. Studenter har möjlighet att nyttja labbet för examensarbeten och projekt (som har finansiering med sig).

SLU Food Lab används tillsammans med verksamhetsledare Gun Hagström, som hjälper till att hitta rätt utrustning och metod för att uppnå målet inom projekt eller undervisning och leder processen inom labbet.

Kontakta Gun Hagström för bokning.

SLU Food Lab

Relaterade sidor: