Tidigare projekt

Senast ändrad: 04 april 2024
Brun häst på grönt gräs. Foto.

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

HERMES

HERMES är ett ERASMUS+-projekt som har handlat om harmonisering av den obligatoriska försöksdjursundervisningen inom EU. Inom projektet samarbetade SCAW med Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise G. Caporale (IZSAM), Veterinary Continuous Education in Europe (VETCEE), Hellenic Agricultural Organization – DIMITRA, Universidad de Murcia, Istituto Superiore di Sanità samt Ud’Anet.

För mer information se HERMES hemsida: HERMES PROJECT - Protection of animals used for scientific purposes (hermes4las.eu)

Extensiv hållning av russ

Det har saknats kunskap om hur extensiv hållning av hästar påverkar deras välfärd. Syftet med det här projektet var att sammanställa djurskydds-och djurvälfärdsfakta från naturvårdande, extensivt hållna hästar, i det här fallet russ. Målet var att få kunskap om extensiv hästhållning med bevarad hästvälfärd är möjlig, samt under vilka förhållanden den är lämplig. Projektet har varit ett samarbete mellan flera institutioner på SLU, och SCAW har varit en part i samarbetet.

Projektet finansierades för SCAW:s del av Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

För mer information, se:

Russet som naturvårdare - ett sätt att främja biologisk mångfald och bevara en hotad husdjursras | Externwebben (slu.se)

 

Gruupphållning av mushanar

Aggressivitet hos mushannar är ett vanligt problem vid grupphållning av möss på försöksdjurslaboratorium runt om i världen. Problemet är komplext och det finns ett stort behov av råd kring djurhållning av mushanar i svenska försöksdjursverksamheter, för djurhuspersonal och forskare, samt i de djurförsöksetiska nämnderna. 

Sveriges 3R-center har på uppdrag av Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål drivit ett projekt om grupphållning av mushanar. SCAW har varit en del av denna projektgrupp.

Läs mer: Group and Single Housing of Male Mice, Zidar et al., 2019

 

 


Kontaktinformation

scaw@slu.se