Fiskuppfödning

Senast ändrad: 03 april 2024
Flygfoto över en fiskodling. Foto.

Fiskodlingens produktionskapacitet är ca 250 000 1-åriga ungar och ca 140 000 smolt. Kläckeriet har en kapacitet för ca 2 miljoner romkorn och kläckning av ca 1 miljon yngel. När den odlade fisken är redo för att simma ut i havet sätts den ut i Dalälven och en mindre andel i Gavleån.

Fiskodlingen startades i samband med utbyggnaden av vattenkraften i Älvkarleby. Målet med odlingen är att kompensera fiskbestånden av lax och öring.

Fiskeriförsöksstationens odling försörjs med vatten från Dalälven. Utfodringssystemet är helautomatiskt med datorstyrd utfodring separat för varje tråg.

Biologisk mångfald

Fiskodling kan också användas till att rädda hotade arter och stammar. På så sätt främjas den biologiska mångfalden. På SLU:s försöksstation finns kapacitet  för att genom odling stärka eller rädda fiskstammar som på grund av mänsklig aktivitet, sjukdomar eller andra orsaker riskerar att försvinna. 


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22