Fiskuppfödning

Senast ändrad: 08 juli 2016

Fiskodlingens produktionskapacitet ligger vid 250 000 1-åriga ungar och 140 000 smolt. Kläckeriet har en kapacitet för 2 miljoner rom och kläckning av ca 1 miljon yngel. Smolten sätts ut i Dalälven och Gavleån.

Fiskeriförsöksstationens försörjs med vatten från Dalälven med ett inslag av grundvatten på 10 %. Utfodringssystemet är helautomatiskt med datorstyrd utfodring separat för varje tråg. Belysningen är automatstyrd med grynings- och skymningsljus, som varieras över året.

Biologisk mångfald

Fiskodling kan också användas till att rädda hotade arter och stammar och på så sätt främja den biologiska mångfalden. På SLU:s försöksstation pågår flera projekt för att stärka eller rädda fiskstammar som på grund av mänsklig aktivitet, sjukdomar eller andra orsaker riskerar att försvinna.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: elsie-marie.jansson@slu.se