Kontaktinformation - akvatiska resurser

Senast ändrad: 05 april 2022
Bojar. Foto.

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och viktiga funktioner vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samt adresser till institutionen, avdelningar och lokalkontor.

Ledning och centrala funktioner

Prefekt

Noél Holmgren, 010-478 40 93

Ställföreträdande prefekt

Sara Bergek, 010-478 41 14

Avdelningschefer

Ann-Britt Florin, Kustlaboratoriet och fiskeriförsöksstationen, 010-478 41 22
Joakim Hjelm, Havsfiskelaboratoriet, 010-478 40 64
Sara Bergek,  Sötvattenslaboratoriet, 010-478 41 14

Studierektor för forskarutbildning

Magnus Huss, 010-478 41 27

Studierektor för grund- och uppdragsutbildning

Andreas Bryhn, 010-478 41 52

Samverkanslektor

Örjan Östman, 010-478 41 53

Koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav

Lena Bergström, 010-478 41 16

Koordinator för miljöanalysprogrammet Sjöar och vattendrag

Sara Bergek, 010-478 41 14

Koordinator Baltic Sea Science Center på Skansen och SLU Vattenforum

Jens Olsson, 010-478 41 44

Kommunikatör och presskontakt

Sofia Bureborn, 010-478 42 15

Administrativ chef

Anneli Hofström , 010-478 42 85

Miljösamordnare

Maja Reizenstein, 010-478 44 40

Personalista

Personal på institutionen för akvatiska resurser

Adresser

Institutionens huvudadress:

Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Turistgatan 5, 453 30 Lysekil

Adresser till våra avdelningar och fältstationer:

Kustlaboratoriet, Skolgatan 6, 742 42 Öregrund

Kustlaboratoriet, Fiskeriförsöksstationen, Brobacken, 814 94 Älvkarleby

Kustlaboratoriet, Simpevarp 100, 572 95 Figeholm

Kustlaboratoriet,  Yttre Skällåkra 6, 432 65 Väröbacka

Havsfiskelaboratoriet, Turistgatan 5, 453 30 Lysekil

Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2, 178 93 Drottningholm

 


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93

Sofia Bureborn, kommunikatör
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
sofia.bureborn@slu.se, 010-478 42 15