Kontaktinformation - akvatiska resurser

Senast ändrad: 13 mars 2024
Bojar. Foto.

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och viktiga funktioner vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samt adresser till institutionen, avdelningar och lokalkontor.

Ledning och centrala funktioner

Prefekt

Noél Holmgren, 010-478 40 93

Ställföreträdande prefekt

Sara Bergek, 010-478 41 14

Avdelningschefer

Ann-Britt Florin, Kustlaboratoriet och fiskeriförsöksstationen, 010-478 41 22
Peter Utgenannt, Havsfiskelaboratoriet, 010-478 40 28
Sara Bergek,  Sötvattenslaboratoriet, 010-478 41 14

Studierektor för forskarutbildning

Magnus Huss, 010-478 41 27

Studierektor för grund- och uppdragsutbildning

Örjan Östman, 010-478 41 53

Samverkanslektor

Örjan Östman, 010-478 41 53

Biträdande koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav

Stefan Larsson, 010-478 41 81

Koordinator för miljöanalysprogrammet Sjöar och vattendrag

Sara Bergek, 010-478 41 14

Koordinator för SLU Vattenforum

Jens Olsson, 010-478 41 44

Koordinator för Baltic Sea Science Center på Skansen 

Elin Dahlgren, 010- 478 42 79

Administrativ chef

Anneli Hofström , 010-478 42 85

Miljösamordnare

Maja Reizenstein, 010-478 44 40

Personalista

Personal på institutionen för akvatiska resurser

Adresser

Institutionens huvudadress:

Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Box 7018, 750 07 Uppsala (postadress)

Institutionen för akvatiska resurser, Almas allé 5, Uppsala (besöksadress)

Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala (leveransadress paket)

Adresser till våra avdelningar och fältstationer:

Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Box 7018, 750 07 Uppsala (postadress)

Kustlaboratoriet, Almas allé 5, Uppsala (besöksadress)

Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Box 7018, 750 07 Uppsala (postadress)

Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala (leveransadress paket)

Kustlaboratoriet, Skolgatan 6, 742 42 Öregrund

Kustlaboratoriet, Fiskeriförsöksstationen, Brobacken, 814 94 Älvkarleby

Kustlaboratoriet, Simpevarp 100, 572 95 Figeholm

Kustlaboratoriet,  Yttre Skällåkra 6, 432 65 Väröbacka

Havsfiskelaboratoriet, SLU, Turistgatan 5, 453 30 Lysekil

Sötvattenslaboratoriet, SLU, Stångholmsvägen 2, 178 93 Drottningholm

 


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93