Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Sötvattenslaboratoriet!

Vi ansvarar för forsknings- och utvecklingsverksamhet på fisk och fiske i sjöar och vattendrag.

Vi arbetar med och bedriver forskning på:

  • resursskattning
  • fiskevård
  • bevarande
  • fisken och miljön

Vi är särskilt intresserade av fisksamhällena i de stora sjöarna och fjällområdet. Vi arbetar med lax, havsöring, ål och kräftor, hotade arter samt övergödda sjöar och problem relaterade till försurning och kalkning.

Sötvattenslaboratoriet har sitt huvudkontor i Drottningholm och ett lokalkontor i Örebro. Laboratoriet förfogar över databaser för nät- och elfiskeresultat, ett omfattande bibliotek, ett fiskgenetiskt laboratorium, ett åldersanalyslaboratorium och stora experimentella resurser i laboratoriet vid Drottningholm.

Adress

Drottningholm

Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Stångholmsvägen 2, 178 93 Drottningholm
Telefon: 018-67 10 00

Hitta hit

Hitta till Drottningholm
Lokaltrafik (SL)

Örebro

Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Pappersbruksallén 22, 702 15 Örebro

Hitta hit

Hitta till Örebro

Publicerad: 28 juli 2016 - Sidansvarig: anders.i.jonsson@slu.se