Välkommen till Sötvattenslaboratoriet!

Senast ändrad: 03 april 2023
Byggnaden Sötvattenslaboratoriet. Foto.

Sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm är en av tre avdelningar vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) . Vi bedriver miljöanalys, rådgivning och forskning om Sveriges sjöar och vattendrag och tar fram underlag till myndigheter för en hållbar förvaltning av akvatiska miljöer och fiskbestånd. Vi har också en mångfald av forskningsfaciliteter för experiment i akvarier, dammar och tråg.

Sötvattenslaboratoriet arbetar med beståndsövervakning och rådgivning av både nationellt och internationellt reglerade arter. Vi övervakar miljöproblem som övergödning och försurning och följer även upp effekterna av kalkning. Du kan hyra vårt undersökningsfartyg Asterix och elfiskebåten Elritsan för till exempel provtagning av fisk eller hydroakustiska undersökningar. På uppdrag gör vi också genetiska analyser.

Information som skapar möjligheter

Vi har en omfattande datainsamling med olika typer av provfisken och hydroakustiska undersökningar. Vår metodik för provtagning utvecklas ständigt. I SLU Aquas databaser lagrar och tillgängliggör vi information från vår datainsamling. Vår styrka är våra långa dataserier kombinerade med forskning.

Forskning för framtiden

I vår forskning testar och utvecklar vi framtidens miljöövervakning, undersöker de genetiska konsekvenserna av olika förvaltningsåtgärder, skapar mer kunskap om miljöns och klimatets effekter på fiskpopulationer samt undersöker de genetiska mekanismerna bakom organismers anpassning till sin livsmiljö. Vi samarbetar med en rad olika nationella och internationella partners och söker ständigt nya samarbeten. 

Välkommen att höra av dig om du är nyfiken på att samarbeta med oss eller om du är intresserad av att börja jobba hos oss!

Forskningsinfrastruktur vid Sötvattenslaboratoriet

Hitta till Sötvattenslaboratoriet

Sötvattenslaboratoriet har sitt kontor invid Mälarens strand vid Drottningholm.

Adress

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för akvatiska resurser
Stångholmsvägen 2
178 93 Drottningholm
Telefon: 018-67 10 00

Hitta till Drottningholm
Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14