Välkommen till Sötvattenslaboratoriet!

Senast ändrad: 07 april 2021
Byggnaden Sötvattenslaboratoriet. Foto.

Sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm är en av tre avdelningar vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och vi bedriver miljöanalys, rådgivning och forskning om Sveriges sjöar och vattendrag. Vi tar fram underlag till myndigheter för en hållbar förvaltning av akvatiska miljöer och fiskbestånd. Vi har också en mångfald av forskningsfaciliteter för experiment i akvarier, dammar och tråg.

Sötvattenslaboratoriet arbetar med beståndsövervakning och rådgivning av både nationellt och internationellt reglerade arter. Vi övervakar miljöproblem som övergödning och försurning och följer även upp effekterna av kalkning. Du kan hyra vårt undersökningsfartyg Asterix och elfiskebåten Elritsan för till exempel provtagning av fisk eller hydroakustiska undersökningar. På uppdrag gör vi också genetiska analyser.

Information som skapar möjligheter

Vi har en omfattande datainsamling med olika typer av provfisken och hydroakustiska undersökningar. Vår metodik för provtagning utvecklas ständigt. I SLU Aquas databaser lagrar och tillgängliggör vi information från vår datainsamling. Vår styrka är våra långa dataserier kombinerade med forskning.

Forskning för framtiden

I vår forskning testar och utvecklar vi framtidens miljöövervakning, undersöker de genetiska konsekvenserna av olika förvaltningsåtgärder, skapar mer kunskap om miljöns och klimatets effekter på fiskpopulationer samt undersöker de genetiska mekanismerna bakom organismers anpassning till sin livsmiljö. Vi samarbetar med en rad olika nationella och internationella partners och söker ständigt nya samarbeten. 

Välkommen att höra av dig om du är nyfiken på att samarbeta med oss eller om du är intresserad av att börja jobba hos oss!

Forskningsinfrastruktur vid Sötvattenslaboratoriet

En yrkesfiskare håller upp en gös i en båt. Foto.
Sötvattenslaboratoriet genomför regelbundet egna standardiserade provfisken, och vi provtar även fångster från yrkesfiskarnas redskap. Resultaten kan bland annat användas vid bedömningar av miljötillståndet och som beslutsunderlag vid fiskevårdsåtgärder. Foto: Malin Hällbom
Hand som håller i en flodkräfta. Foto.
Hållbar förvaltning av fisk- och skaldjursbestånd kräver bra beslutsunderlag. Vid Sötvattenslaboratoriet finns expertkompetens på såväl vandrande (diadroma) fiskarter som lax och ål, sötvattensfiskar som gös och sik och sötvattenskräftor. Foto: Anders Asp
Elfiske i vattendrag. Foto.
I vattendrag genomförs datainsamling av fisk med så kallat elfiske, och informationen lagras i Elfiskeregistret – SERS. I databasen finns data från 61 000 elfisketillfällen fördelade på 18 500 elfiskelokaler. Foto: Lars Ohlson
En rödfärgad hörselsten i tvärsnitt. Foto.
Fiskars otoliter – hörselstenar – har årsringar och avslöjar bland annat hur gammal fisken är. Åldersanalys av fisk kan ge detaljerad kunskap om fiskbestånden och visa på hur fiskar reagerar när miljön förändras. På bilden en ålotolit som behandlats kemiskt med flourescerande färgämnen. Foto: SLU Aqua
Kung Carl XVI Gustaf besöker arkivet på Sötvattenslaboratoriet. Foto.
Det biologiska arkivet på Sötvattenslaboratoriet är hjärtat i vår datainsamling. Här finns prover från mer än 1 miljon fiskar. De flesta proverna är från början av 1900-talet och framåt, men vi har även prover från flera tusen år före Kristus. Här besöker Kung Carl XVI Gustaf SLU Aqua i samband med SLU:s 40-årsjubileum 2017. Foto: Viktor Wrange
Carl XVI Gustaf samtalar med avdelningschefen på sötvattenslaboratoriet ombord på båt. En person fotograferar. Foto, beskuren.
Kung Carl XVI Gustaf följer med SLU Aqua under den årliga fiskeexpedition på Mälaren. Avdelningschef Sara Bergek berättar om verksamheten på undersökningsfartyget Asterix. Foto: Viktor Wrange (beskuren).

Hitta till Sötvattenslaboratoriet

Sötvattenslaboratoriet har sitt kontor invid Mälarens strand vid Drottningholm.

Adress

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för akvatiska resurser
Stångholmsvägen 2
178 93 Drottningholm
Telefon: 018-67 10 00

Hitta till Drottningholm
Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14