SLU-nyhet

Påverka EU:s agenda för forskning och policy som rör marken

Publicerad: 08 mars 2024
jordbruksmark med små grödor i närbild

Nu kan du som arbetar med markfrågor inom jordbruk bidra till utformningen av EU:s framtida forskningsfinansiering och policy för mark. Det gör du genom att besvara en anonym enkätundersökning senast den 31 mars. Resultaten från undersökningen ska ingå i en EU-rapport som forskningsprogrammet EJP SOIL ska leverera till EU-kommissionen i slutet av 2024. 

I Sverige är vi redan generellt sett bra på att ta hand om vår jordbruksmark. Men hur kan vi uppnå ett ännu mer hållbart brukande av jordbruksmarken? Det vill vi veta i forskningsprogrammet EJP SOIL, så att EU - och därigenom Sverige - kan prioritera rätt när det kommer till forskningsfinansiering och policy som rör jordbruksmarken.

Bidra till arbetet genom att besvara enkäten senast den 31 mars.

Din medverkan är anonym. Enkäten väder sig till dig som arbetar med markfrågor i jordbruket, till exempel lantbrukare, rådgivare, forskare, tjänstemän, industri, etc.

EJP SOIL logotyp

Fakta:

EJP SOIL

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Programmet pågår mellan 2020 – 2025 och involverar 26 universitet och forskningsinstitut i totalt 24 länder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbar användning av jordbruksmark.

Institutionen för mark och miljö koordinerar programmet på nationell skala och ansvarar särskilt för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. 

Läs mer om EJP SOIL: EJP SOIL: Europeiskt samarbete för ett klimatsmart och hållbart jordbruk


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör EJP SOIL, institutionen för mark och miljö
ejpsoil-sweden@slu.se

Bo Stenberg
Docent/forskningsledare vid institutionen för mark och miljö
bo.stenberg@slu.se
0511-672 76, 0730-77 72 76