Forskning

Senast ändrad: 11 september 2023

En global ökning av de brakycefala rasernas popularitet har lett till att BOAS problematiken har fått en ökad uppmärksamhet på senare tid. Etiska aspekter kopplade till detta tillstånd, så som att en del djur uppvisar tecken på kronisk andnöd (dyspné), har uppmärksammats och debatterats. Objektiv och högkvalitativ forskning behövs för att bättre karakterisera samt gradera BOAS hos drabbade individer.

A) Ljudstudie

Delprojekt som ingår i Maria Dimopoulous doktorandstudier på SLU. Projektet avser ett samarbete med Moa Mårtensson, Henrik Petersson, Olivia Stensöta samt Magnus Karlsteen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. 

Mål
Syftet med studien är att fastställa om digital ljudanalys före och efter arbetstest kan skilja mellan samt gradera olika typer av andningsmissljud som kan förekomma (från hundens nos, svalg, eller struphuvud) hos hundar. Ljudanalysen kommer senare ligga till grund för att utvärdera hundar av kända riskraser exempelvis inför avel samt även utvärdera hundar före och efter utförd korrektiv kirurgi av BOAS.
Svenska Djurskyddsföreningen är donator med medel för att möjliggöra denna forskning och att resultat kan tas fram för att skapa förutsättningar för hundar med symtom av BOAS ges ett normalt liv. 

Utförande
Studien syftar till att undersöka och karakterisera andningsljuden hos trubbnosiga och icke-trubbnosiga hundar. I studien lyssnade vi  över hundens struphuvud med ett stetoskop och även spelade in hundens andningsljud i vila och direkt efter ett 3-minuters arbetstest. Vid arbetstestet fick hund trava/springa i 3 minuter i en miljö med standardiserade miljöförhållanden.
Arbetstestet var anpassat efter andningsfunktionstestet som har tagits fram av Cambridge University i samarbete med The Kennel Club, UK.

 

Övriga forskningsprojekt

B) Epidemiologisk studie 

C) Utvärdering av diagnostiska biomarkörer

D) Kirurgisk studie

 

 


Kontaktinformation