Undervisning vid BVF

Senast ändrad: 28 februari 2023
Student handleds i labb

På BVF undervisar vi på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Undervisningen spänner över stora delar av veterinärutbildningens prekliniska delar och inkluderar bakteriologi, farmakologi, immunologi, parasitologi, patologi, toxikologi, veterinär folkhälsovetenskap (inklusive livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet) och virologi.

Flertalet av BVF:s grundutbildningskurser ingår i veterinärprogrammet men vi utbildar även inom djursjukskötarprogrammet, programmet etologi och djurskydd och programmet djur och hållbarhet mm. 

Många studenter gör sitt examensarbete på BVF. Är du också intresserad? Nedan hittar du förslag på projekt men det går även bra att kontakta oss på bvf.isr@slu.se för att hitta en lämplig handledare om du själv har ett projektförslag inom våra ämnesområden. 

Våra kurser

Här hittar du information om de kurser som BVF ger inom grundutbildningen.

Studenter i labb

Lediga examensarbeten

Här hittar du våra förslag på examensarbeten. Har du en egen idé går det bra att kontakta institutionsstudierektorn vid BVF.

Baktplattor

Kontaktinformation

Institutionsstudierektor BVF

Malin Hagberg Gustavsson, bvf.isr@slu.se, +4618671438