Miljöanalys

Senast ändrad: 26 juni 2019

På BVF pågår miljöanalysprojekt inom programmet Giftfri miljö:


Koordinator Giftfri miljö:

Anders Glynn, Professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för farmakologi och toxikologi
anders.glynn@slu.se, +4618672091