Miljöanalys

Senast ändrad: 19 april 2022

På BVF pågår miljöanalysprojekt inom programmet Giftfri miljö:


Koordinator Giftfri miljö:

Gunnar Carlsson, forskare
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
gunnar.carlsson@slu.se
018-67 11 45,
070-403 29 26