Om institutionen

Senast ändrad: 12 december 2018

 

Organisation/ansvarsfördelning:

 

Prefekt: Ivar Vågsholm

Ställföreträdande prefekt: Caroline Fossum

Biträdande prefekter: Elisabet Ekman, Bengt Guss

Studierektor grundutbildning: Eva Tydén

Studierektor forskarutbildning: Stefan Örn

 

Administration

Ledningsgrupp

 

Ämnen:

Bakteriologi

Farmakologi

Immunologi

Veterinär folkhälsovetenskap (VPH)

Parasitologi

Patologi

Virologi

Toxikologi