Om BVF

Senast ändrad: 28 februari 2023

Vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) forskar och utbildar vi inom grundläggande veterinärmedicinska vetenskaper. Vi utvecklar kunskap om olika smittämnen såsom bakterier, virus och parasiter, deras smittvägar och vilka sjukdomar de kan orsaka. Vi arbetar också för att utveckla diagnostiska metoder och behandlingar för olika typer av sjukdomar genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ. Många av institutionens viktigaste forskningsfrågeställningar ligger i gränssnittet mellan djurs hälsa, människors hälsa och vår omgivande miljö – det som inom forskningen kallas One Health.

Forskning

På BVF har vi en bred forskningskompetens och ett stort antal doktorander. Vi håller regelbundet seminarier för fortbildning av forskare och forskarstudenter. En viktig del är internationellt samarbete vilket bland annat innefattar utbildning av masterstudenter. Inom flera ämnesområden drivs vår forskning i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Våra ämnen är: bakteriologi, farmakologi, immunologi, veterinär folkhälsovetenskap (VPH), parasitologi, patologi, virologi och toxikologi.

Utbildning

SLU utbildar landets veterinärer, djursjukskötare och agronomer, och BVF står för en stor del av undervisningen för dessa studenter. BVF ansvarar bland annat för nästan hela andra året inom veterinärutbildningen. Den kunskap och erfarenhet som finns vid institutionen är en viktigt grund för den trygghet som vi vill att våra stundenter ska ha efter studierna vid SLU. 


Kontaktinformation

Ivar VågsholmIvar Vågsholm
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet                                                        

Telefon: 018-672378
E-post: ivar.vagsholm@slu.se