Kontakt

Senast ändrad: 08 januari 2024

Besöksadress

Vi sitter i VHC-huset, Ulls väg 26, Uppsala. På plan 3 hittar du bakteriologi, veterinär folkhälsovetenskap, parasitologi samt administrationen. På plan 4 hittar du patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi och virologi.

Så hittar du till VHC på Ultuna campus

Så hittar du inne i VHC

Postadresser

Avdelningarna för bakteriologi, veterinär folkhälsovetenskap och parasitologi:

SLU
Box 7036
750 07 Uppsala

 

Avdelningarna för patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi och administrationen:

SLU
Box 7028
750 07 Uppsala

Ledning och andra funktioner

Prefekt
Ivar Vågsholm, 018-672378

Ställföreträdande prefekt
Eva Tydén, 018-671208

Biträdande prefekter
Elisabet Ekman, 018-671216; 
Bengt Guss, 018-673205; 
Caroline Fossum, 018-672782
Johan Lundqvist, 018-671681

Administrativ chef
Mikael Rosenius, 018-671857, 070-6711857

Administratörer
Stina Eklöf, 018-672353 
Anette Forsberg, 018-671461, 072-4657838 

Studierektor grundutbildning
Malin Hagberg Gustavsson, 018-671438

Studierektor forskarutbildning
Stefan Örn, 018-671178

BVF:s laboratorium
Marina Falk och Helena Ljung, 018-672389

Koordinator miljöanalys, Giftfri miljö
Gunnar Carlsson, 018-671145

Kontaktuppgifter till anställda vid BVF

BVF:s personal


Kontaktinformation

Ivar VågsholmIvar Vågsholm
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet                                                        

Telefon: 018-672378
E-post: ivar.vagsholm@slu.se