Kontakt BVF

Senast ändrad: 16 juni 2021

 

Prefekt: Ivar Vågsholm, 018-672378

Ställföreträdande prefekt: Caroline Fossum, 018-672782

Biträdande prefekter: Elisabet Ekman, 018-671216; Bengt Guss, 018-673205

Administrativ chef: Mikael Rosenius, 018-671857, 070-6711857

Studierektor grundutbildning: Eva Tydén, 018-671208

Studierektor forskarutbildning: Stefan Örn, 018-671178

Webbredaktör: Gunnar Carlsson, 018-671145

Koordinator miljöanalys, Giftfri miljö: Gunnar Carlsson, 018-671145

 

Postadresser:

Bakteriologi, veterinär folkhälsovetenskap och parasitologi:
SLU
Box 7036
750 07 Uppsala

 

Patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi samt administrationen:
SLU
Box 7028
750 07 Uppsala

 

Besöksadresser:

Vi sitter i VHC-huset på Ulls väg 26

Bakteriologi, veterinär folkhälsovetenskap, parasitologi samt administrationen finns på plan 3.

Patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi och virologi finns på plan 4.


Kontaktinformation