Om BOAS

Senast ändrad: 12 december 2022

Primära anatomiska avvikelser som leder till övre luftvägsobstruktion är en överlång och tjock mjuk gom, stenotiska näror med framträdande alarbrosk, onormala nasala turbinater och en hypoplastisk luftstrupe. Den inspirerade luften tvingas genom en trång övre luftväg och det kroniska negativa trycket som alstras för att övervinna motståndet mot luftflödet orsakar sekundära förändringar i struphuvudet, såsom ödem och svullnad i slemhinnorna, och varierande grad av larynx (struphuvud) kollaps.
De drabbade hundarna uppvisar kliniska tecken såsom missljud vid in- och utandning (”snarkningar”), varierande grad av ökad andningsinsats, arbetsintolerans, värmeintolerans, dålig temperaturreglering, och ett onormalt sömnmönster (såsom tex sömnapné, sittande position vid sömn och/eller med utsträckt hals eller en leksak i munnen för att underlätta andningsförmågan). I allvarliga fall kan andningssvårigheterna ge cyanos, kollaps, och död. BOAS leder till en försämrad livskvalitet hos drabbade individer pga den kontinuerliga dagliga andnöden.


Kontaktinformation