Behandling med autologt konditionerat serum studerad i laboratorium

Senast ändrad: 30 augusti 2022
Häst

Hälta orsakad av osteoartrit är en av de vanligaste orsakerna till veterinärbesök hos våra sporthästar. Vid osteoartrit sker alltid en inflammation i leden samt en successiv nedbrytning av ledbrosket. Autologt konditionerat serum är en vanlig intra-artikulär behandling vid ledinflammation hos häst

Autologt konditionerat serum framställs från hästens eget blod med hjälp av kommersiella produkter. Framställningen antas öka innehållet av anti-inflammatoriska cytokiner samt tillväxtfaktorer i produkterna.

I en svensk-norsk studie finansierad av Stiftelsen hästforskning, Svelands Stiftelse and Valborg Jacobssons Fond har forskarna undersökt effekten av behandlingen i in vitro-modeller (cell- och vävnadsodlingar).

I studien uppvisade behandlingen ingen förmåga att stoppa inflammationen eller att återuppbygga brosk från leder med mild ytlig osteoartrit. Ytterligare studier behövs för att ta reda på mer om innehållet och behandlingarnas effekt.

 

Länk till publikationen: https://doi.org/10.1111/evj.13582

Referens

Löfgren M, Ekman S, Ekholm J, Engström M, Fjordbakk CT, Svala E, Holm Forsström K, Lindahl A, Skiöldebrand E. (2022) Conditioned serum in vitro treatment of chondrocyte pellets and osteoarthritic explants. Equine Veterinary Journal.


Kontaktinformation