Ny biomarkör (BGN262) för nedbrytning av det subkondrala benet vid artros hos häst

Senast ändrad: 30 augusti 2022
BGN262

Ortopediska skador är en viktig orsak till låg startfrekvens och ett tidigt slut på tävlingskarriären hos travhästar. Hård träning kan framkalla benskleros som överstiger fysiologisk nivå, med uppkomst av mikrofrakturer som kan resultera i artros, ledsmärta och akuta 'chipfrakturer'

Vid artros bryts det subkondrala benet ner och vävnadsfragment (BGN 262) från leden förs ut i ledvätska. Forskarna vid SLU har identifierat en intressant nedbrytningsprodukt från benet, ett fragment av proteinet biglycan.

Genom att ta fram antikroppar specifikt riktade mot BGN262-fragmentet kunde forskarna utveckla ett ELISA-test och detektera fragmentet i ledvätska. Hästar följdes sedan under träning där fragmentet steg under de första 6 månaderna. Hästar med en radiologisk benskleros samt hästar med chip frakturer uppvisade kraftigt förhöjda koncentrationer av BGN 262 i ledvätskan jämfört med friska hästar.

Studien visar att BGN 262 kan användas som markör för ben remodellering i samband med träning samt vid artros.

 

Länk till publikationen: https://doi.org/10.1016/j.joca.2022.07.005

 

Referens

S Adepu , S Ekman , J Leth , U Johansson , A Lindahl , E Skiöldebrand.

Biglycan neo-epitope (BGN 262), a novel biomarker for screening early changes in equine osteoarthritic subchondral bone. Osteoarthritis Cartilage. 2022 Jul 21;S1063-4584(22)00797-X.


Kontaktinformation