Studie av smärtreceptorerna p75 och TrkA i hästens ledkapsel vid artros

Senast ändrad: 30 augusti 2022

Nerve Growth Factor (NGF) är en signalsubstans som har setts öka vid ledinflammation (osteoartrit) på människa. Substansen kan ha olika effekt beroende på vilken av sina två receptorer den fäster på

Båda receptorer är involverade i smärtsignalering men en receptor, TrkA, leder ffa till tillväxt medan den andra, p75, kan medföra skilda effekter som tillväxt, inflammation och celldöd. Det är därför viktigt att inte bara titta på mängden NGF utan även uttrycket av receptorer för att förstå vilka effekter substansen har vid osteoartrit. I en ny studie har forskare vid SLU tittat på vilka receptorer som hittas i ledkapsel från friska leder samt från leder med varierande grad av inflammation. Undersökningen har gjorts på häst men kan sannolikt användas translationellt för att också bättre förstå osteoartritprocessen hos människa.

I studien undersöktes ledkapsel från friska hästar samt hästar med ökande grad av ledinflammation och benpålagringar (artrosförändringar). Vävnadsprover färgades in specifikt med sk immunohistokemi för de två receptorerna TrkA och p75 och undersöktes i mikroskop. Studien visar att mängden receptorer ökar när sjukdomsgraden ökar, och att TrkA receptorn är den första receptorn att uppregleras och öka i mängd. Man såg också en del individuella skillnader i balansen mellan de två receptorerna vilket skulle kunna ha betydelse för sjukdomsutveckling och behandling av osteoartrit.

Länk till publikationen:   DOI: 10.1002/jor.25382

Frisk ledkapsel

Inflammerad ledkapselExempel på skillnad i mängden p75 receptorer, involverade i inflammation och smärtsignalering,  i frisk ledkapsel (över) och inflammerad ledkapsel hos häst med osteoartrit (under). Den bruna färgen fastnar på celler som har receptorn

Referens

A Kendall, S Ekman, E Skiöldebrand

Nerve growth factor receptors in equine synovial membranes vary with osteoarthritic disease severity. Journal of Orthopaedic Research. 2022; 1-9.


Kontaktinformation