Ledsjukdom och smärta

Senast ändrad: 24 januari 2022

Vid akuta smärttillstånd, som vid kolik eller plötsliga och grava hältor, är det lätt att se att något inte står rätt till. Vid kronisk och låggradig smärta blir det betydligt svårare för oss att se när våra hästar har ont. Eftersom hästen under evolutionen varit ett bytesdjur, ligger det i hästens natur att inte visa smärta och sjukdom så tydligt. Ett sjukt djur springer inte lika snabbt som ett friskt och är därmed ett lättare byte för rovdjur. Det gället alltså att inte visa så mycket.

Artros är en sjukdom som utvecklas långsamt och symptomen i form av smärta och hälta kommer gradvis. Den person som känner hästen väl kan ofta märka att den känns mer dämpad, kanske inte vill utföra rörelser under arbete lika lätt eller blir ovillig att röra sig under ryttare. En del hästar reagerar med att blir stressade och försöka "springa ifrån" arbetet istället. Om smärtsymptomen förvärras långsamt under en längre period kan både häst och människa hinna anpassa sig till det nya normalläget och då är det inte säkert att man som djurägare upptäcker förändringarna alls - man kan helt enkelt tro att hästen som individ är "stressig" eller "saknar bjudning". (Detsamma gäller även för andra djurslag, där hundägare till exempel kan märka att den gamla hunden blivt väldigt pigg i samband med att den fått smärtlindring för sin kroniska artros.)

Det finns flera metoder som kan användas för att försöka ta reda på om en häst har ont. Som exempel kan nämnas hältkoll och böjprov med bedövningar, bedömning av pain face och mätning av fysiologiska parametrar som hjärtfrekvens och kortisolnivåer i blodet. Ingen av metoderna fungerar dock perfekt eller för alla typer av patienter.

Som en del i arbetet med leddiagnostik letar vi också efter potentiella biomarkörer för smärta hos häst. En biomarkör är ett ämne som kan analyseras fram i blod, saliv eller andra kroppsvätskor. En biomarkör för smärta skulle kunna bli ett värdefullt komplement till andra kliniska undersökningar, och kanske en hjälp att på ett tidigt stadium kunna upptäcka osteoartrit innan hästen visar tydlig smärta.


Kontaktinformation

Anna Kendall
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: 018-672356
E-post: anna.kendall@slu.se