Samarbetspartners

Senast ändrad: 31 maj 2022
Schematisk bild över samarbete

Vi bedriver sedan många år ett interdisciplinärt samarbete mellan forskare vid Göteborgs Universitet (GU), Sahlgrenska Universitets sjukhus och Chalmers Tekniska Högskola.Syftet med projektet är att bygga upp en ortopedisk plattform, där vi med hjälp av hästen ska kartlägga, diagnostisera och behandla artros hos människa och häst.

Vår styrkaligger i ett nära samarbete mellan studier i häst och människa, där experter från veterinär- och humanmedicin jobbar tillsammans med cellbiologer och immunologer, samt världsledande forskare inom AI och utveckling av sofistikerade sensorer.

Nätverket består av professor Anders Lindahl, Sahlgrenska universitets sjukhus, Göteborg, professor Elisabeth Hansson, Göteborgs Universitet, Göteborg, samt docent Magnus Karlsteen och docent Johan Hammersberg vid Chalmers tekniska Högskola, Göteborg.


Kontaktinformation

Eva Skiöldebrand

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618672172, +46706322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se