Hoppa till huvudinnehåll

Biologisk mångfald

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper frågeställningar på olika nivåer som gener, populationer, artsamhällen och ekosystem. Kunskapen bidrar till att vi kan bevara den biologiska mångfalden till framtiden. Här kan du läsa om några av våra projekt som rör biologisk mångfald och naturvård.

Loading…