Hoppa till huvudinnehåll

Grovfoderlaboratoriet

Vi utför skörde-, konserverings- och utfodringsstudier från växande gröda till utfodring av färdigkonserverat grovfoder.

Minisilos med jäsrör. Foto.

Grovfoderanalyser

Vid grovfoderlaboratoriet utför vi ensileringsstudier i såväl laboratorieskala som i fält. Vi kan utföra studier av aerob lagringsstabilitet hos ensilage och hösilage både i fält med temperaturmätning och i konstanttemperaturrum med mätning av koldioxidhalten. Grovfoderlaboratoriet är en del av institutionen för husdjurens utfodring och vård. Läs mer om vår verksamhet under Våra tjänster.

Publicerad: 03 april 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se

Kontakta oss!

HUV Analyslaboratorium

astrid.gumucio@slu.se

SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Box 7024
750 07 Uppsala

Loading…