Våra tjänster

Senast ändrad: 03 april 2024

Grovfoderlaboratoriet är en viktig verksamhet vid institutionen. Vi utför ensileringsstudier i såväl laboratorieskala (från provrörsstorlek till 200 L-silor) som i fält med till exempel olika balstorlekar. Vi kan utföra studier av aerob lagringsstabilitet hos ensilage och hösilage både i fält med temperaturmätning och i konstanttemperaturrum med mätning av koldioxidhalten.

Vi har utrustning för provtagning av olika typer av grovfoder i form av hö- och ensilageborrar av olika längd och diameter, samt för täthetsmätning av inplastade balar. Vi har även utrustning för studier på gårdsnivå som t ex aggregat för tillsättning av ensileringsmedel, vågar och vagnvågar.

Med hög kompetensnivå och väl beprövad utrustning kan vi utföra skörde-, konserverings- och utfodringsstudier från växande gröda till utfodring av färdigkonserverat grovfoder, och den nära kontakten med analyslaboratoriet gör vidare analysarbete enkelt.

Vi har också möjlighet att utföra mikrobiologiska odlingsanalyser (vanligen bestämning av antalet mjölksyrabakterier, enterobakterier, klostridier, jäst och mögel) av grovfoder i samband med skörde-, konserverings- och utfodringsstudier.

Vi åtar oss även projekt åt externa uppdragsgivare. Vi har en lång tradition av att utföra olika typer av foderkonserverings- och utfodringsstudier åt såväl industri som olika organisationer och institut.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vårt grovfoderlaboratorium eller vill anlita oss!

Relaterade sidor: