Kontakter inom program Skog

Senast ändrad: 06 maj 2022
Anna-Lena Axelsson

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Skog.

Anna-Lena Axelsson: Koordinator program Skog, miljömålsrelaterade frågor, skogshistoria, digitalisering av historiska skogsdata. E-post: anna-lena.axelsson@slu.se, tel. 090-786 85 91, 070-376 21 71.

Riksskogstaxeringen

Jonas Fridman: Programchef Riksskogstaxeringen. Resultatredovisning och dataleveranser från Riksskogstaxeringen. E-post: jonas.fridman@slu.se, tel. 090-786 84 73, 070-678 40 52.

Per Nilsson: Resultatredovisning och dataleveranser från Riksskogstaxeringen, webbsystemet Taxwebb. E-post: per.nilsson@slu.se, tel. 090-786 84 72, 070-309 69 19.

Markinventeringen

Johan Stendahl: Projektledare Markinventeringen, resultatredovisning och data från Markinventeringen. E-post: johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01.

Heltäckande skogsdata/skogliga karteringar

Mats Nilsson: Heltäckande skogs- och biotopkartläggning. E-post: mats.nilsson@slu.se, tel. 090-786 84 22.

Anneli Ågren: SLU Markfuktighetskartor. E-post: anneli.agren@slu.se, tel. 090-786 83 65, 072 714 47 92

William Lidberg: SLU Dikeskartor. E-post: william.lidberg@slu.se, tel. 070 629 55 67

Internationell rapportering och samverkan

Mats Nilsson: Internationella frågor (Enfin, Carisma, Copernicus), miljömålsrelaterade frågor. E-post: mats.nilsson@slu.se, tel. 090-786 84 22.

Skador och störningar

Sören Wulff: Nationell riktad skogsskadeövervakning, Internationell rapportering av skogsskador (ICP Forest). E-post: soren.wulff@slu.se, tel. 090-786 83 52, 070-676 17 36.

Jan Stenlid: Skogsskada, webbsystem för diagnos och rapportering. E-post: jan.stenlid@slu.se, tel. 018-67 18 07.

Mats Jonsell: Övervakning av granbarkborre, insektsskador skog. E-post: mats.jonsell@slu.se, tel 018-67 28 76, 072-208 63 59.

Anders Granström: Övervakning av skogsbränder. E-post: anders.granstrom@slu.se, tel. 090-786 83 39, 070-229 72 96.

Metodutveckling, analyser och scenarier

Gun Lidestav: Fortlöpande markägaranalys. E-post: gun.lidestav@slu.se, tel. 090-786 83 91, 072-216 92 24.

Ola Langvall: Bärprognoser, ekologiska basdata från försöksparker. E-post: ola.langvall@slu.se, tel. 0472-26 31 80.

Jeannette Eggers: Skogliga scenarioanalyser, Heureka. E-post: jeannette.eggers@slu.se, tel. 090-786 83 05, 072-203 50 26.

Hjalmar Laudon: Skogsbrukets effekter på vattenkvalitet. E-post: hjalmar.laudon@slu.se, tel. 090-786 85 84, 070-560 66 25.

Relaterade sidor: