Anders Glynn, professor i toxikologi

Senast ändrad: 27 mars 2018

Anders Glynn är sedan den 1 februari 2018 professor i toxikologi med inriktning livsmedel. I sin installationsföreläsning ställer han frågan: blir vi sjuka av kemikalier i mat?

Anders Glynn är livsmedelstoxikolog, vilket innebär att han studerar hur befolkningen exponeras för kemikalier via mat och dricksvatten, liksom möjliga effekter på hälsan. Han har under en stor del av sitt yrkesliv arbetat med riskbedömning vid Livsmedelsverket, och forskat parallellt med detta.

Målet med forskningen är att ta fram vetenskapliga underlag för åtgärder mot kemikalieexponering från mat och dricksvatten som kan orsaka sjukdom.

Se filmen!

Bekanta dig med professor Anders Glynn och hans verksamhet (2 minuter).

Installationsföreläsning

Här kan du se Anders Glynns föreläsning.

Fakta:

Biografi

Anders Glynn föddes i Ljusdal 1958. Efter några års arbete på bruket i Iggesund läste han biologi vid Uppsala universitet och tog ut examen 1984. Han fortsatte med doktorandstudier i zoologi vid samma universitet och disputerade 1990 med en avhandling om tungmetallers väg in genom fiskens gälar.

Därefter arbetade han som toxikolog och riskbedömare på Livsmedelsverket i en tjänst där det även ingick forskning om hur metaller tas upp och omsätts av djur och människor. År 1996 antogs han som docent i ekotoxikologi vid Uppsala universitet.

Under åren 1998–1999 var Anders Glynn gästforskare vid den husdjursvetenskapliga institutionen i Wooster vid Ohio State University. Vid hemkomsten tillträdde han en tjänst som enhetschef på Livsmedelsverkets toxikologiska enhet. Sedan 2004 har Anders Glynn arbetat som senior toxikolog och riskbedömare på Livsmedelsverket. Hans forskning har handlat om befolkningens exponering för kemikalier i mat och dricksvatten, och möjliga effekter på hälsan. Ett annat intresse är ytaktiva ämnens negativa påverkan på tarmslemhinnans barriärfunktion, och konsekvenser för hälsan.


Kontaktinformation

Anders Glynn, Professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för farmakologi och toxikologi
anders.glynn@slu.se, +4618672091