Eva Skiöldebrand, professor i allmän patologi

Senast ändrad: 16 januari 2024

Eva Skiöldebrand är sedan den 1 februari 2018 professor i allmän patologi. Hennes installationsföreläsning handlar om biomarkörer i blod för tidig diagnos av artros hos häst.

Eva Skiöldebrands huvudsakliga forskningsområde är ledsjukdomen artros (osteoartrit) hos hästar, med tillämpningar även inom humanmedicin.

Hon har bl.a. identifierat biomarkörer (sjukdomsspecifika ämnen) i form av små fragment av broskvävnad som kan påvisas i t.ex. blodprov. Med hjälp av dessa kunskaper utvecklar hon nu metoder som kan utnyttjas för att diagnostisera artros i ett tidigt skede, vilket ökar möjligheterna till framgångsrik behandling.

Ett annat forskningsområde är multisjukdom som uppkommer genom att inflammationer sprids mellan olika organ.

Se filmen!

Bekanta dig med professor Eva Skiöldebrand och hennes verksamhet (2 minuter).

Installationsföreläsning

Här kan du se professor Eva Skiöldebrands föreläsning.

Fakta:

Biografi

Eva Skiöldebrand föddes i Helsingborg och tog veterinärexamen vid SLU i Uppsala 1987. Efter att ha arbetat på Djursjukhuset i Helsingborg började hon på Bayer Animal Health i Göteborg, där hon bland annat arbetade med kliniska läkemedelsprövningar för nya substanser mot ledsjukdomen osteoartrit (artros) hos häst. Intresset för denna sjukdom gjorde att hon inledde forskarstudier vid SLU parallellt med arbetet och 2004 disputerade hon med en avhandling om den extracellulära bindvävssammansättningen i brosket hos häst och hur den påverkas vid artros och träning.

De senaste tio åren har Eva Skiöldebrand arbetat på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, där hon i samarbete med human- och hästsjukvård har utvecklat biomarkörer som kan användas för att diagnostisera kroniska sjukdomar såsom artros. Hon antogs 2015 som docent i patologi med inriktning på bindvävens extracellulära matrix, och blev därefter adjungerad lektor vid SLU.


Kontaktinformation

Eva Skiöldebrand

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618672172, +46706322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se