Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod för upptäckt av parasiter hos får

Senast ändrad: 06 juli 2023
Parasitägg hos får, foto.

Betande får exponeras ständigt för inälvsparasiter av olika arter, varav de som lever i löpmagen är skadligast. Den vanligaste effekten är nedsatt lammtillväxt. Ett nytt sätt att studera vilka parasitarter som förekommer är att sekvensera så kallade nemabiom i samlingsprover av träck.

Träckprover samlades och analyserades från grupper av får på 61 svenska gårdar. De flesta proven kom från samma djurgrupper före respektive efter behandling med avmaskningsmedel (ivermektin, albendazol eller levamisol). Mängden maskägg och artsammansättningen skattades därefter med både traditionell metodik och nemabiomanalys.

Totalt identifierades sekvenser från 16 parasitarter, varav tio är förknippade med får. Vi fann inga effekter av fårens ålder på artrikedomen. Däremot minskade i regel antalet maskägg och antalet arter efter avmaskning. Ibland hittades dock sekvenser även efter behandling och ibland trots att inga ägg hittades. Detta visar att nemabiomanalys är en objektiv metod som är känsligare än tidigare metodik. På sikt kan den därför användas rutinmässigt för att ta reda på vilka arter som är resistenta mot avmaskningsmedel.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s13071-021-04602-y

Referens

Halvarsson P, Höglund J. 2021. Sheep nemabiome diversity and its response to anthelmintic treatment in Swedish sheep herds. Parasites & Vectors 14, 114.